Dưới đây là các bài dịch của Hoàng Tuấn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đề Lục Vân động (Lê Hiến Tông): Bản dịch của Hoàng Tuấn Phổ

Động đá chênh vênh đứng giữa trời,
Đẹp thay sông núi Việt muôn đời.
Ba lần độ trước vua cho dự,
Sáu ngựa hôm nay trẫm đến chơi.
Cây phủ sườn non hoa đỏ thắm,
Rêu phơi đường đá sấc xuân tươi.
Thiên đường không ở riêng chùa núi,
Phúc lớn mưa nhuần thấm khắp nơi.

Ảnh đại diện

Thiên mạt hoài Lý Bạch (Đỗ Phủ): Bản dịch của Hoàng Tuấn

Cuối trời gió nhẹ thổi lên
Ý người quân tử có nên chăng là ?
Mấy lần Hồng nhạn đã qua
sông hồ làn nước chan hòa lối Thu
Văn chương ngược số trần tu
để loài quỷ hát lời ru qua đường
như cùng giải hết oan ương
câu thơ gởi tặng xuống dòng Mịch La.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]