Đợi anh, anh trở lại
Chỉ cần em ngóng chờ
Dù ngàn điều ngăn trở:
Như mưa bàng bạc buồn
Như tuyết đổ ngàn cơn
Như mùa hè lửa cháy
Như hôm qua xa mãi
Bao người nản quên dần
Như quan san đường trần
Khiến thư anh chẳng tới
Như lòng người nghi ngại
Không tin ngày anh về
Đợi anh, anh trở lại
Dù chẳng mấy điềm lành
Để mẹ, con vững tin
Hãy kiên lòng chờ đợi
Dù người thân có nói
Chẳng còn hi vọng gì
Bên ngọn lửa nửa khuya
Họ nâng ly tưởng niệm
Rượu đắng em đừng nếm
Anh chỉ vắng mặt thôi
Đợi tới cùng em hỡi
Đợi anh, anh trở lại
Sự chết, anh mang đùa
Với ai nản ngày xưa
Cứ cho là may mắn
Nhưng họ nào hiểu gì
Rằng chờ đợi nhiều khi
Cứu anh trong đạn lửa
Sống vượt qua nỗi sợ
Chỉ ta biết em ơi
Vì sao anh trở lại
Vì em không ngần ngại
Đợi anh khác bao người…