Dưới đây là các bài dịch của GiangTieuNgu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Cửu biệt ly (Lý Bạch): Bản dịch của GiangTieuNgu

Mấy xuân xa cách chửa về nhà!
Đào đã năm lần trổ nhánh hoa
Huống nữa thư còn in chữ gấm
Mở xem... lòng dạ hoá gần xa...
Đau xé tâm cang một nỗi lòng
Tóc người thôi chải - thắt, càng không!
Buồn như gió thổi bay làn tuyết.
Năm ngoái Dương Đài thư gửi... mong
Năm nay gửi nữa lại trông mong
Phơi phới đông phong ngọn gió lòng
Mong gió thổi về Tây... gió nhé
Về vùng trời ấy đám mây trong
Người về... chẳng thấy vẫn đợi mong
Hoa rơi lặng lẽ phủ rêu phong...!

Ảnh đại diện

Cửu biệt ly (Lý Bạch): Bản dịch của GiangTieuNgu

Đi mãi ko về đã mấy xuân
Trước song đào đã trổ năm lần
Huống nữa thư còn in chữ gấm
Mở xem than thở dạ như dần
Nỗi niềm đau xé cả tâm can
Tóc mây thôi chải, thắt chẳng màng
Sầu tựa lốc tràn tan tuyết trắng
Dương Đài năm ngoái gửi thư sang
Năm nay gửi nữa giục giã lòng
Bây chừ ngóng gọi ngọn đông phong
Gió ơi hãy thổi giùm ta nhé
Về trời tây ấy đám mây trong
Người về chẳng thấy vẫn đợi mong
Hoa rơi lặng lẽ phủ rêu phong...

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]