Nến bạc toả sáng rọi bình phong,
Quạt lụa nhỏ xua đóm quay vòng.
Thềm trời một màu đen như nước,
Ngưu lang chức nữ mãi nằm trông.