Dưới đây là các bài dịch của Chi Nguyen. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ngẫu tác (Mộng khởi hoàn tu tử tế khan) (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Chi Nguyen

Tỉnh mộng soi xét rõ ràng.
Khi mờ khi tỏ, mắt càng tinh anh.
Thông minh ngũ giới dành dành.
Chuông chùa hay cái vò sành chẳng hay?.

Ảnh đại diện

Ngẫu tác (Đường trung đoan toạ tịch vô nghiên) (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Chi Nguyen

Trai phòng tịch mịch lặng thinh.
Côn Luân khói thoả, một mình trông ra.
Mệt lòng tạm khép tâm ta.
Cầu kinh niệm Phật cũng đà chẳng yên

Ảnh đại diện

Phật tâm ca (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Chi Nguyen

Phật tâm không dáng không hình.
Lòng mình có Phật, thấy mình hư không.
Tâm sinh Phật độ mênh mông.
Diệt sinh, sinh diệt cất công kiếm tìm.
Mang hình dáng Phật trong tim.
Phật tâm sinh tướng, nổi trìm nhân gian.
Di Lặc Phật pháp mở mang.
Phàm trần đức độ, sấm vang lưng trời.
Mặc cho tâm thế thảnh thơi.
Thực hư hư thực, chơi vơi mặc lòng.
Cổ kim cuộc sống xoay vòng.
Yêu ma ám ảnh, long đong theo hoài.
Tổ tiên công đức nối dài.
Truy tìm bản thể, miệt mài tâm can.
Nơi đâu là cõi Niết Bàn.
Tử sinh dàng buộc, dở dang cõi người.
Bồ Đề, phiền não mười mươi.
Đem tâm đối nghịch, mỉm cười Phật tâm.
Phật tâm, Tâm phật chẳng lầm.
Ánh sáng huyền diệu, xứng tầm xưa nay.
Thu sang có gió heo may.
Xuân về bừng nở, đất này khai hoa.
Chân tình mải miết đâu xa.
Tìm trong hư ảo, hình đà soi gương.
Thực hư, hư thực phi thường.
Trong phúc có hoạ, tìm đường mà ra.
Trai mang bạch ngọc kiêu sa.
Ngọc đem mài dũa, hằng hà sáng trong.
Dễ gì xanh vỏ đỏ lòng.
Tìm trong được mất, long đong tháng ngày.
Bẩy bẩy bốn chín tính ngay.
Con đường Phật độ, sóng bày trùng dương.
Nhật quang soi sáng dặm trường.
Trầm trầm mặc mặc, mười phương trông về.
Lòng ta Phật Pháp vỗ về.
Đăng tâm Pháp độ, chẳng hề lãng quên.
Bấy lâu quen với việc thiền.
Sen hồng một đoá, dâng lên vô thường.
An tâm trên mọi nẻo đường.
Hỉ nộ ái ố, cũng dường bỏ qua.
Sông sâu biển rộng là nhà.
Vô thường thuyết pháp, được đà như không.
Tìm đâu linh cốt tiên rồng?.
Khi say chợt tỉnh, cất công kiếm tìm.
Bàn chân trên đất ngả nghiêng.
Tìm ta một cõi trời riêng non ngàn

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]