Chim trời tung cánh bay xa
Mây kia lặng lẽ nhẩn nha một đường
Kính Đình đỉnh ấy trong sương
Cùng ta nhìn mãi mà dường không thôi