(Đã bị khoá vì lý do: Khóa vì post bài bằng từ ngữ khiếm nhã.)

Thông tin cơ bản

Tên đăng ký: tran le anh
Cấp độ: Thành viên thường
Ngày đăng ký: 20/04/2009 10:23
Số lần thông tin được xem: 486
Số bài đã gửi: 5

Những bài thơ mới của tran le anh

Chưa có bài thơ nào!

Những bài thơ mới gửi trên thư viện

Chưa gửi bài thơ nào!