Thụy Anh mến.Chú đọc truyện ngắn của cháu trên báo Văn nghệ và Văn nghệ quân đội.Hôm chú đến nhà anh Nguyễn Công Huy mới biết cháu là con anh Nguyễn Quang Tấn  đồng đội và là bạnvới chú.Kỉ niệm ùa về ...Mới đó đã hơn 30 năm .Chúc cháu và gia đình vui khỏe,hạnh phúc .Hôm nào đến nhà anh Thiết chú thăm gđ cháu  nhé.