Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bài 16 (Matsuo Basho): cbn

Sao lại biến thơ haikku thành thơ lục bát thế này.................

Ảnh đại diện

Bài 17 (Matsuo Basho): Bản dịch của (Không rõ)

Mogami tuôn dòng
cuốn mặt trời rực rỡ
dìm xuống trùng dương

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: