Làn hương ấm áp chạm tà áo
Ngăn mai che liễu tuyệt làm sao
Chén rượu Văn Quân vài cành phủ
Tường nhà Tống ngọc hồng hoa bao
Hết ngày, người khuất, còn trông ngóng
Mưa nhẹ thê lương biết chừng nào?
Dưới núi cảnh xưa còn nguyên vẹn
Ngày gió đông thổi, buồn biết bao?