Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch): Re: Khán hay Minh

Cảm ơn bạn cho biết thêm một điều hay.

TV không biết nguyên bản do Lý Bạch thảo ra ở đâu, có mấy bản. Nhưng có tìm sơ qua các bản chữ mandarin trên mạng thì thấy rất hình như có hai bản song song lưu hành. Bạn thử nhờ Google tìm "床前看月光" và sau đó, "床前明月光"; rồi cũng chạy như vậy nhưng thêm tên bài thơ "靜夜思". Những gì trên mạng chưa chắc là đúng nhưng cũng là một indicator cho thấy hai bản này đều được lưu truyền rộng rãi trên mạng. Bạn có thể xem thêm images tìm các tranh cổ (thực ra khó mà biết cổ thể nào, đúng không).

Nếu bạn nào chịu khó thì có thể tham khảo thêm các viện nghiên cứu văn thơ cổ tiếng Mandarin tiếng Hán Việt xem sao..

Nhiều bài khác có thể theo Đường luật để luận và loại bỏ theo bằng trắc hay chữ bị lặp. Nhưng TV không dám làm vậy với bài này. Ngàn lần cung kính trước Lý Bạch tiền bối!

Ảnh đại diện

Thất tịch (Bạch Cư Dị): Thục Vân

(Đêm) Thất Tịch

Trăng non mây phủ, từng không lặng
Ngân Hán bao thu chẳng đổi thay,
Ước hẹn yêu thương, sầu cách biệt
Hàng năm đều đọng tại đêm nay!

Thục Vân


Sắp tới Thất Tịch năm nay, hậu bối xin cung kính ngâm thơ cùng Bạch Cư Dị tiền bối! Thục Vân chỉ có chút lòng, không tài chẳng xứng đáng, mong thứ lỗi!

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: