Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đãi Trừ Quang Hy bất chí (Vương Duy): Bản dịch của Hoài Dương

Bình minh đã mở cửa,
Ngồi lắng tiếng xe ngân.
Vẳng đâu như tràng ngọc,
Vội vã dợm bước chân.
Chuông chiều vang vườn ngự,
Mưa bụi phủ thành xuân.
Lòng hay người chẳng đến,
Dạ vẫn mong muôn phần.

Ảnh đại diện

Khuyến học (Mạnh Giao): Bản dịch của Hoài Dương

Đánh đá thì lửa mới ra
Không biết đánh đá khói là lấy đâu?
Phải học thì mới hiểu sâu
Không học trời biết bao lâu thành tài?
Vận dụng việc một việc hai
Tài năng người khác nào phải của ta.
Cố gắng trước khi về già
Thanh xuân ngắn ngủi mấy mà thoáng qua?

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: