Tác giả đã cách điệu hoá thuyết luân hồi của đạo Phật tạo nên một bài thơ không chỉ có sức quyến rũ tâm linh mà còn có đủ khả năng gây mê xác thịt. Đây là một cách sáng tạo hiếm gặp trong thơ nói riêng và văn học nói chung.