bài này đọc nghe hay quá. chỉ có điều là không hiểu hết nỗi ý nghĩa của bài thơ
thanks