thật là đáng tự hào một đất nước với những con người bình dị mà cao cả biết bao