Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Vội vàng (Xuân Diệu): Về một câu thơ trong bài

Bây giờ tôi mới biết trong bài thơ này còn có câu: "Nếu đến nữa không phải rằng gặp lại". Không có nó, bài thơ  hay hơn nhiều!

Ảnh đại diện

Bài 14 (Matsuo Basho): Góp ý về dịch thơ hai cư

Mong các dịch giả lưu ý đến một đặc điểm của thơ hai cư: mỗi bài thường được ngắt làm ba dòng.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: