Cám ơn Trương Phi Bảo nhiều và suôt đời!Em đã yêu tôi như ng con gái trong thơ anh!