Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Quan thư 2 (Khổng Tử): Bản dịch của Vô Danh

So le rau hạnh,
Tả hữu theo dòng.
Gái hiền yểu điệu,
Thức ngủ ước mong.
Cầu mà chưa được,
Thức ngủ nhớ nhung.
Lâu rồi, lâu rồi,
Trăn trở mấy vòng!

Ảnh đại diện

Quan thư 1 (Khổng Tử): Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê

Hoà hoà tiếng cưu
Trên bãi gáy chơi
Gái hiền yểu điệu
Quân tử tốt đôi

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: