Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 tác giả)
[1]

Bích Hoàng - Hoàng Bích Dư

1928-?, Việt Nam » Hiện đại
5 bài thơ, 1651 lượt xem, 2 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/02/2011 06:07

Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí (Hàn Mạc Tử)

2434.09
1912-1940, Việt Nam » Hiện đại
206 bài thơ, 391321 lượt xem, 138 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2004 00:57

Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

1104.17
1918-1966, Việt Nam » Hiện đại
230 bài thơ, 4 bài dịch, 364270 lượt xem, 103 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 22:13

Phạm Tiến Duật

534.40
1941-2007, Việt Nam » Hiện đại
31 bài thơ, 86375 lượt xem, 28 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/06/2005 14:42

Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu

2704.25
1916-1985, Việt Nam » Hiện đại
332 bài thơ, 157 bài dịch, 644016 lượt xem, 211 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/02/2005 16:29

Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

3333.98
1942-1988, Việt Nam » Hiện đại
179 bài thơ, 4 bài dịch, 312435 lượt xem, 133 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/02/2005 16:28

Trang trong tổng số 1 trang (6 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Ulrick