Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 tác giả)
[1]

Anh Thơ - Vương Kiều Ân (Hồng Anh)

184.39
1919-2005, Việt Nam » Hiện đại
108 bài thơ, 1 bài dịch, 37371 lượt xem, 16 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/12/2005 01:06

Giáng Vân - Nguyễn Thị Giáng Vân

24.50
1959-?, Việt Nam » Hiện đại
93 bài thơ, 5 bài dịch, 11968 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/09/2005 19:02

Huy Cận - Cù Huy Cận

1154.17
1919-2005, Việt Nam » Hiện đại
407 bài thơ, 18 bài dịch, 158546 lượt xem, 55 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/03/2005 17:58

Lâm Thị Mỹ Dạ

394.03
1949-?, Việt Nam » Hiện đại
65 bài thơ, 49983 lượt xem, 12 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/01/2006 01:39

Nguyễn Thị Hồng Ngát

53.80
1950-?, Việt Nam » Hiện đại
49 bài thơ, 23421 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/11/2005 17:04

Nhã Ca - Trần Thị Thu Vân

45.00
1939-?, Việt Nam » Hiện đại
53 bài thơ, 14152 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/05/2007 21:09

Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu (Trảo Nha)

3384.27
1916-1985, Việt Nam » Hiện đại
350 bài thơ, 156 bài dịch, 687782 lượt xem, 221 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/02/2005 16:29

Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

4214.04
1942-1988, Việt Nam » Hiện đại
179 bài thơ, 4 bài dịch, 341410 lượt xem, 140 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/02/2005 16:28

Ý Nhi - Hoàng Thị Ý Nhi

173.94
1944-?, Việt Nam » Hiện đại
62 bài thơ, 28133 lượt xem, 11 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/03/2007 06:46

Trang trong tổng số 1 trang (9 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Jean Phoenix