thắp lửa bằng đôi môi thắp tình bằng đôi mắt
làm tôi say đánh mất mình
ôi khát vọng, ôi tình duyên...đừng chạy mất
tương lai hiện ra khát vọng
đôi mắt đưa đôi môi hát
trong niềm tin tình yêu có mãi
chỉ còn ta chờ đợi
chờ say đôi môi
chờ tắm đôi mắt
đẫm tình em

em gọi về yêu thương cho tôi trong đêm
gọi về hình tôi đang trong bóng tối
tìm về lối tình yêu
tìm tới tắm đôi mắt
say đắm đôi môi
tắm tình tôi …