Em chẳng trách ai, chẳng giận hờn
Chỉ nghe lòng nặng nỗi cô đơn…
Lời yêu vẫn ngọt trên môi ấm
Mà tái tê lòng…
...trong đơn côi...!

Vẫn là…
…Biết là thế anh ơi
Chẳng dễ dàng đâu một nỗi đời
Nói nhớ nói quên…
…Quên…chẳng được
Hình kia, bóng ấy…
…em đơn côi…!

11/7/2014