Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Độc khách ca

獨客歌

迎春拂拂

引花詠月

相連獨客與孤家

秦鍾趙酒交和

鸞鳳似煙波合雨

探春幾度思深處

保玉何人惜舊衣

琴瑟有之

釵金無此

舍人悠悠

夢寥齋處

忽聞霜動覺春還

高興窗前歌歡

Phiên âm:

ĐỘC KHÁCH CA

Nghinh xuân phất phất…

…..Dẫn hoa vịnh nguyệt

Tương liên độc khách dữ cô gia

Tần chung, triệu tửu giao hoà

Loan phượng tự yên ba hợp vũ

Thám xuân kỷ độ tư thâm xứ

Bảo ngọc hà nhân tích cựu y

Cầm sắt hữu chi

Thoa kim vô thử

Xá nhân du du….

…..Mộng liêu trai xứ

Hốt văn sương động giác xuân hoàn

Cao hứng song…
Ảnh đại diện

Thán lão

嘆老

十五年不遇

今朝喜相逢

見君頭上白

忽認我成翁

(與同門兄弟相遇感作)

Phiên âm:
THÁN LÃO

Thập ngũ niên bất ngộ

Kim triêu hỉ tương phùng

Kiến quân đầu thượng bạch

Hốt nhận ngã thành ông

( Dữ đồng môn huynh đệ tương ngộ cảm tác)

Dịch nghĩa:

THAN GIÀ

Mười lăm năm cách biệt

Ngày hôm nay vui mừng gặp được nhau

Thấy anh đầu đã bạc

Chợt nhận ra mình đã già mất rồi

( Nhân gặp các bạn cùng học cảm hứng )

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):