獨客歌

迎春拂拂

引花詠月

相連獨客與孤家

秦鍾趙酒交和

鸞鳳似煙波合雨

探春幾度思深處

保玉何人惜舊衣

琴瑟有之

釵金無此

舍人悠悠

夢寥齋處

忽聞霜動覺春還

高興窗前歌歡

Phiên âm:

ĐỘC KHÁCH CA

Nghinh xuân phất phất…

…..Dẫn hoa vịnh nguyệt

Tương liên độc khách dữ cô gia

Tần chung, triệu tửu giao hoà

Loan phượng tự yên ba hợp vũ

Thám xuân kỷ độ tư thâm xứ

Bảo ngọc hà nhân tích cựu y

Cầm sắt hữu chi

Thoa kim vô thử

Xá nhân du du….

…..Mộng liêu trai xứ

Hốt văn sương động giác xuân hoàn

Cao hứng song tiền ca hoan

Dịch nghĩa:

Nghênh xuân phất phất, dẫn hoa vịnh nguyệt.

Muốn đem kẻ khách cô độc đến với cô gia

Chén nước Tần, rượu nước Triệu được giao hoà trong một

Loan Phượng như khói mây hợp thành mưa

Dò xét xem xuân đã bao lần nhớ đến nơi thâm sâu

Giữ gìn ngọc, ai lại tiếc chiếc áo cũ

Duyên cầm sắt vốn đã có

Chỉ là chưa có xuyến vàng thoa ngọc làm tin

Khách trọ xa xa chơi trong giấc mộng chốn Liêu trai

Chợt nghe tiếng sương rơi biết xuân đã quay lại

Cao hứng đứng bên cửa sổ mà vui hát.

Dịch ca :

Đón xuân lất phất hoa cùng nguyệt

Toan đem lữ khách lại cô gia

Chén Tần rượu Triệu giao hoà

Loan Phượng tựa mưa sa bến trống

Hỏi xuân mấy độ mơ thôn vắng

Gìn ngọc nào ai tiếc áo bông

Sắt cầm hoà hợp vốn trong lòng

Thoa xuyến chửa trao tay xử nữ

Khách trọ mơ màng liêu trai xứ

Chợt nghe sương rụng biết xuân về

Cao hứng bên thềm vang ca