Trang trong tổng số 41 trang (405 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [36] [37] [38] [39] [40] [41] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tường Thụy

Tôi đồng cảm với bạn ảo ảnh.
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ảo ảnh

"Danh nhân văn hoá thế giới"?
Thuật ngữ này là để chỉ những ai? Tiêu chuẩn gì? Tổ chức nào của thế giới xét duyệt và công nhận?
Hay chỉ là một thứ do VN tự mình sáng tác ra? rồi tự sướng?
Sáng nay vừa xem ti-vi "lề phải", nghe thấy một câu "làm hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là danh nhân văn hoá thế giới"
Bỗng nhiên thấy ngứa ngáy khắp người, chịu không nổi liền vào mạng để kiếm, nghĩ bụng UNESCO cơ mà đâu phải đơn giản, nếu có cái "danh nhân văn hoá thế giới" thì nhất định phải có danh sách. Tìm cụm từ "UNESCO World Cultural Celebrities list" hoặc "Unesco list" toát mồ hôi mà chỉ thấy mỗi cái "World Heritage List" (Danh sách di sản thế giới)...

Chà! Có cái danh sách danh nhân văn hoá thế giới thôi mà sao UNESCO dấu kỹ thế! Không chịu "post" lên "internet" cho người ta xem nhờ.
Có ai đó rất tự hào về bạn, Có ai đó đang nghĩ đến bạn, Có ai đó quan tâm đến bạn, Có ai đó rất nhớ bạn, Có ai đó muốn nói chuyện với bạn, Có ai đó muốn ở cạnh bạn, Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

ảo ảnh đã viết:
"Danh nhân văn hoá thế giới"?
Thuật ngữ này là để chỉ những ai? Tiêu chuẩn gì? Tổ chức nào của thế giới xét duyệt và công nhận?
Hay chỉ là một thứ do VN tự mình sáng tác ra? rồi tự sướng?
Theo tôi, bạn có thể nghiên cứu theo link sau:

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15373&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ảo ảnh

Cảm ơn bạn!
Tôi đã đi theo đường "link" của bạn và đọc được cái này:
"Anniversaries
Prizes and Celebrations
Celebrating and drawing attention to personalities, works or events that have contributed to the mutual enrichment of cultures helps to promote international understanding, closer relations among peoples and peace. UNESCO therefore participates since 1956 in the commemorations of historic events and in the anniversaries of eminent personalities celebrated by Member States and Associate Members, in order to give them worldwide significance."

Tôi thử chuyển ngữ sang tiếng Việt:
"Kỷ niệm hàng năm

Giải thưởng và sự ca tụng

Sự ca tụng và sự tô vẽ chú ý đến nhân cách, việc làm và sự kiện có đóng góp cho việc làm giàu lẫn nhau và tăng cường hiểu biết quốc tế, giúp mọi người xích lại gần nhau và chung sống hoà bình. Do đó từ năm 1956, UNESCO đã tham gia vào các sự kiện kỷ niệm những danh nhân của các nước thành viên, nhằm mục đích đưa cho họ một ý nghĩa quốc tế"

Danh sách dưới đây cũng từ đường "link" bạn gửi:
Anniversaries with which UNESCO is associated in 2010-2011
The General Conference, by its 35C/Resolution 72, approved the following list of anniversaries with which UNESCO is associated in 2010-2011 (listed in the French alphabetical order of Member States):
(1) 100th anniversary of the first independent periodical, Serâj-ul-akhbâr, created in 1911 by its founder-editor Mahmud Tarzi, the father of journalism in Afghanistan (Afghanistan)
(2) 550th anniversary of the birth of Tilman Riemenschneider, sculptor (c.1460-1531) (Germany)
(3) 150th anniversary of the death of Arthur Schopenhauer, philosopher (1788-1860) (Germany)
(4) 200th anniversary of the death of Heinrich von Kleist, writer (1777-1811) (Germany)
(5) 200th anniversary of the birth of Robert Schumann, music composer (1810-1856) (Germany)
(6) 800th anniversary of the birth of Toros Roslin, manuscript illuminator (1210-1270) (Armenia)
(7) 1600th anniversary of the birth of Movses Khorenatsi, historian (c. 410-493) (Armenia)
(8) 200th anniversary of the birth of Ivan Khrutsky, painter (1810-1885) (Belarus)
(9) 200th anniversary of the birth of Zachary Zograph, representative of Bulgarian Renaissance art (1810–1853) (Bulgaria)
(10) 100th anniversary of the birth of Roberto Matta Echaurren, painter (1911-2002) (Chile)
(11) 50th anniversary of the beginning of the intellectual career of Professor Harris Memel-Fotê (1930-2008) (Côte d’Ivoire)
(12) 100th anniversary of the discovery of the Mohorovičić Discontinuity by Andrija Mohorovičić (1910) (Croatia)
(13) 300th anniversary of the birth of Ruđer Josip Bošković, physicist, astronomer, mathematician (1711-1787) (Croatia)
(14) 450th anniversary of the birth of Marko Antun de Dominis, philosopher and scientist (1560-1624) (Croatia)
(15) 100th anniversary of the birth of José Lezama Lima, writer (1910-1976) (Cuba)
(16) 100th anniversary of the birth of Monseñor Leonidas Proaño (1910-1988) (Ecuador)
(17) 50th anniversary of the first edition of the International Festival “Struga Poetry Evenings” (the former Yugoslav Republic of Macedonia)
(18) 1000th anniversary of the foundation of the city of Yaroslavl (1010) (Russian Federation)
(19) 50th anniversary of the first manned mission to space (1961) (Russian Federation)
(20) 150th anniversary of the birth of Anton Pavlovich Chekhov, writer (1860-1904) (Russian Federation)
(21) 300th anniversary of the birth of Mikhail Lomonosov, scientist and writer (1711-1765) (Russian Federation)
(22) 500th anniversary of the publication of The Praise of Folly by Erasmus (1511) (France)
(23) 1100th anniversary of the foundation of the Abbey of Cluny (910) (France)
(24) 150th anniversary of the birth of Vazha Pshavela, writer (1861-1915) (Georgia)
(25) 100th anniversary of the birth of Vakhtang Chabukiani, ballet dancer, choreographer and teacher (1910-1992) (Georgia)
(26) 1000th anniversary of the beginning of the construction of Svetitskhoveli Cathedral (Georgia)
(27) 300th anniversary of the foundation of the Town of Saint George’s (1710) (Grenada)
(28) 200th anniversary of the birth of Franz Liszt, composer (1811-1896) (Hungary, with the support of France)
(29) 100th anniversary of the birth of Mother Teresa (1910-1997) (India, with the support of the former Yugoslav Republic of Macedonia)
(30) 150th anniversary of the birth of Rabindranath Tagore, thinker, philosopher and poet (1861-1941) (India)
(31) 1300th anniversary of Nara Heijo-kyo, capital (710) (Japan)
(32) 50th anniversary of the Latvian School Youth Song and Dance Festival (1960) (Latvia, with the support of Estonia and Lithuania)
(33) 100th anniversary of the death of Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, painter (1875-1911) (Lithuania)
(34) 100th anniversary of the birth of Czesław Miłosz, writer (1911-2004) (Lithuania and Poland)
(35) 150th anniversary of the birth of Fridtjof Nansen, explorer, and the 100th anniversary of the reaching of the South Pole by Roald Amundsen, explorer (Norway)
(36) 400th anniversary of the University of Santo Tomás (1611) (Philippines)
(37) 150th anniversary of the birth of Ignacy Jan Paderewski, pianist and politician (1860-1941) (Poland)
(38) 200th anniversary of the birth of Frédéric Chopin, composer (1810-1849) (Poland, with the support of France)
(39) 50th anniversary of the University of Kisangani (Democratic Republic of the Congo)
(40) 50th anniversary of the death of Patrice Emery Lumumba, symbol of pan-Africanism (1925-1961) (Democratic Republic of the Congo)
(41) 1250th anniversary of the birth of Fârsî Beizavî , known as Sîbûye (Sîbawaihi), philologist (761-796) (Islamic Republic of Iran)
(42) 1000th anniversary of the composition of the Shâhnâme “The Book of the Kings” (Islamic Republic of Iran)
(43) 750th anniversary of the active life of Khâje Nasîr-ud-Dîn Tûsî, scientist (1201-1274) (Islamic Republic of Iran, with the support of Azerbaijan)
(44) 700th anniversary of the death of Qutb-ud-Dîn Shîrazî, scientist (1236-1311) (Islamic Republic of Iran)
(45) 100th anniversary of the birth of Karel Zeman, film-maker (1910-1989) (Czech Republic)
(46) 200th anniversary of the establishment of the Prague Conservatory (1811) (Czech Republic)
(47) 50th anniversary of the death of Simion Stoilow, mathematician (1887-1961) (Romania)
(48) 50th anniversary of the death of Lucian Blaga, poet (1895-1961) (Romania)
(49) 50th anniversary of the death of Mihail Sadoveanu, writer (1880-1961) (Romania)
(50) 450th anniversary of the birth of Francis Bacon, writer and philosopher (1561-1626) (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
(51) 100th anniversary of the birth of Alioune Diop, Senegalese intellectual (1910-1980) (Senegal)
(52) 100th anniversary of the birth of Jan Cikker, composer (1911-1989) (Slovakia)
(53) 150th anniversary of the birth of Martin Kukučín, writer (1860-1928) (Slovakia)
(54) 100th anniversary of the birth of Jeanne Hersch, philosopher (1910-2000) (Switzerland)
(55) 100th anniversary of the birth of Mirzo Turzun-Zoda, poet (1911-1977) (Tajikistan)
(56) 100th anniversary of the birth of Kukrit Pramoj (1911-1995) (Thailand)
(57) 100th anniversary of the birth of Euah Suntornsanan, composer (1910-1981) (Thailand)
(58) 100th anniversary of the death of Osman Hamdi Bey, painter, archaeologist and art expert (1842-1910) (Turkey)
(59) 400th anniversary of the birth of Evliya Çelebi, writer (1611-1682) (Turkey)
(60) 1000th anniversary of the foundation of St Sophia Cathedral, Kyiv (1011) (Ukraine)
(61) 150th anniversary of the death of Taras Shevchenko, writer (1814-1861) (Ukraine)
(62) 500th anniversary of the birth of Ivan Fyodorov, founder of book printing in Belarus, Russia and Ukraine (1510-1583) (Ukraine, with the support of the Russian Federation and Belarus)
(63) 1000th anniversary of the foundation of the city of Thang Long Ha Noi (1010) (Viet Nam)
Có ai đó rất tự hào về bạn, Có ai đó đang nghĩ đến bạn, Có ai đó quan tâm đến bạn, Có ai đó rất nhớ bạn, Có ai đó muốn nói chuyện với bạn, Có ai đó muốn ở cạnh bạn, Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Ý của bạn Ảo Ảnh là gì? :D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ảo ảnh

Vậy chứ ý của bạn Vịt Anh là gì? :)
Có ai đó rất tự hào về bạn, Có ai đó đang nghĩ đến bạn, Có ai đó quan tâm đến bạn, Có ai đó rất nhớ bạn, Có ai đó muốn nói chuyện với bạn, Có ai đó muốn ở cạnh bạn, Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Là hỏi ý của bạn Ảo ảnh là gì thôi :))
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ảo ảnh

:) Bạn hỏi thế, tôi biết trả lời thế nào, tôi nào có ý gì ở đó, tất cả văn tây họ viết tôi chỉ bê ra đây thôi mà. Nếu có ý gì thì là ý của UNESCO thôi chứ. Mà ý của UNESCO nó rõ ràng vậy rồi, bạn tự hiểu thôi!

P.S Trong bản dịch của tôi tôi có xài một từ "danh nhân" nhưng xem ra từ đó tôi dùng hơi bị trẹo so với nguyên bản Anh ngữ
Có ai đó rất tự hào về bạn, Có ai đó đang nghĩ đến bạn, Có ai đó quan tâm đến bạn, Có ai đó rất nhớ bạn, Có ai đó muốn nói chuyện với bạn, Có ai đó muốn ở cạnh bạn, Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Nhóng và ngóngAnh tìm em mà mắt cứ nhóng lên trời
(Trương Nam Hương)

Vịt nghĩ nhóng là phương ngữ,còn nghĩa thì cũng như ngóng thôi
Có một người giải thích với Vịt như sau:
"Ngóng" là "nhìn và nôn nóng chờ đợi","Nhóng" là "nhìn và tìm kiếm".
Theo các bác thì thế nào?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Có thể đúng đấy Vịt Anh ạ. Dân gian vẫn thường có câu: "Mắt cứ nhong nhóng đi mãi đâu!" Có nghĩa là vừa chờ đợi vừa kiếm tìm.  
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 41 trang (405 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [36] [37] [38] [39] [40] [41] ›Trang sau »Trang cuối