Nhẹ nâng một chén trà thiền
Bình tâm nhìn khói ưu phiền thoáng bay
Đời người như một giấc mộng say
Đến khi tỉnh lại mới hay vô thường