Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

tôn tiền tử

Tên bài thơ: Thơ về đàn ông
Tên nguyên gốc: Poems on man
Tác giả: Tagore Rabindranath (Ấn Độ)
Gửi bởi Minh Sơn Lê
Ngày gửi: 24/10/2020 11:20
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: Đây không phải 1 bài thơ mà là tập hợp nhiều bài. Đề nghị chú ý sử dụng những nguồn tham khảo tin cậy.Nguyên bản:
Man goes into the noisy crowd
to drown his own clamour of silence.
Man is immortal; therefore he must die endlessly.
For life is a creative idea;
it can only find itself in changing forms.

Man’s abiding happiness is not in getting anything
but in giving himself up to what is greater than himself,
to ideas which are larger than his individual life,
the idea of his country,
of humanity,
of God.

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tôn tiền tử

Bản dịch của Minh Sơn Lê
Gửi bởi Minh Sơn Lê
Ngày gửi: 24/10/2020 11:20Người đàn ông đến chợ đông
để chìm đi tiếng thét trong lòng mình.
Con người bất tử oai linh
Nên đành phải chết với mình triền miên
Đời cho ý tưởng thăng thiên
Để thành chí hướng mong tìm đổi thay.

Đời cho hạnh phúc lâu dài
với người không nhận từ ai thứ gì
Nhưng khi mình biết cho đi
không mang ý tưởng chỉ vì cá nhân
Tưởng về non nước tình thân
về nhân loại,
về Chúa chân tình đầy.

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]