Trang trong tổng số 3 trang (25 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Thiềng Đức

Như chuyện cổ tích

Hai mươi đại tượng viếng ân nhân
Lại chuyện khó tin… tưởng thấy nhầm
Mà có thật như trong cổ tích
Rừng Nam Phi chứng kiến trăm phần

Nhà bảo tồn Law Anthony
Quý yêu động vật thật ly kỳ
Phục hồi, cứu hộ voi hoang dã
Chống bọn săn ngà… rất hiểm nguy

Ông qua đời… tuổi sáu mươi hai*
Bầy tượng viếng ông cách mấy ngày
Tất cả mọi người đều xúc động
Ngạc nhiên… tình nghĩa của loài voi…

- 13/9/2012 (Theo tin báo chí)
• 1950-2012
------------------------------
Google /translate

As tales

Twenty-General visited benefactors
Unbelievable ... mistakenly thought that
That was like in the fairy
South Africa witnessed hundred forest

Conservation Law Anthony
You love animals so thrilling
Recovery and rescue of wild elephants
Russian against us ... very dangerous

He died ... age sixty-two *
Herd his subjects visited a few days ago
All people are touched
Surprising ... elephants friendship ...
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

-Nghĩ rằng…

Nhớ thời bao cấp… sao kinh khủng?
Hàng hóa quốc doanh dỡm quá trời!
Vừa thiếu vừa thô… dân oán thán!
Quan làm kinh tế… vẫn cười tươi…

Bây giờ hàng họ nhiều vô kể
Chất lượng 5 sao đủ sắc màu
Chỉ sợ quá đà không tiết kiệm
Đến ngày vỡ nợ… rách hầu bao…

Thiềng Đức – 2/11/2012
------------------
Google / translate

-Thought ...

Subsidy period ... how terrible memory?
Spot goods owned the sun!
Both lack of raw ... people grumbling!
The economic do ... still smiling ...

Now their customers to no end
5-star quality full color
Just scared too far not save
On insolvency ... tear purse ...
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

Nghĩ rằng 2…

Con người giảm thọ bởi dâm dê
Bệnh tật phát sinh cũng tại dê
Vua đủ sơn hào đều chết trẻ
Gia cang rối rắm cũng do dê

Đại phú mua tiên bởi máu dê
Trẻ già rậm rật diễn trò dê
Dục tình điều khiển lợn lòng chạy
Đủ hàng sung sướng… nữ nam dê…                             

Thiềng Đức - 19/11/2012     
(Theo tin báo chí)
------------------
Google / translate

Think two ...

Reduce life expectancy by sex workers goats
Disease arises also in goats
King prides enough paint died young
As also confusing due to sex

Extensive university first purchased by the blood of goats
Young hairy old goat is acting sex
Sex pig hearts run driver
Full of happy ... male female goats ...
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quyduc

Vườn hồng nhỏ

Nay tôi có một vườn hồng
Đỏ, trắng, phấn, hồng… thỏa ước mong!
Không đất, đành chơi giàn sắt nhỏ
Ban-công nối hẹp… đón vầng dương

Hoa hứng nắng cho tình cháy bỏng
Vườn hồng lên sắc… ấm lòng ta
Mỗi ngày nụ mới… ôi! Xinh xắn!
Già trẻ, ai mà chẳng thích hoa!...


Small rose garden

Now I have a rose garden
Red, white, pink, red... desire satisfied!
No land, into admitting small iron frame-work
Balcony narrow connection... welcome sun

Flowers caught the sunshine, love burning
Rose Garden colouring up, my heart warming...
Every day new buds are in bloom ... oh! Pretty!
Young and old, who does not love flowers! ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quyduc

Một chút suy tư về cần kiệm.

Bản chất hẹp hòi… chả biết ai
Vì mình hơn cả, chẳng vì người
Hẹp hòi dẫn đến dường tư lợi
Quả báo nhãn tiền… phải họa tai

Lãnh đạo hẹp hòi sẽ chết dân
Chỉ vì bộ phận, bởi lòng tham
Chia nhau quyền lợi… hầu vơ vét
Bỏ hết ngoài tai… chuyện kiệm cần…
----------------------
A little reflection on the thrift

The nature of narrow-minded... they don’t know who
By oneself the most, not by the community-spirit
The narrow-minded men lead to the self-interest
Retribution before one’s eyes… will get disasters

Narrow-minded leaders kill people
Just by the parts, by the greed
Shared interests ... for to loot
Get out of ears... the industrious and thrifty matter ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (25 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]