Trang trong tổng số 3 trang (25 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thiềng Đức

Cảm xúc về thiên tai ở Nhật
 (Qua báo đài)

 Dân trí Nhật và Nhân cách Nhật
Được ca ngợi nhất... hậu thiên tai
Rất bình tĩnh, tự tin, đoàn kết
Văn hóa, văn minh thật sáng ngời

Động đất, sóng thần, điện hạt nhân
Gây bao thảm họa... chẳng bi quan
Tinh thần Nhật... mọi người khâm phục
Chúc bạn vượt qua những khó khăn

Chuyện bé trai... làm xúc động người
Học sinh chín tuổi vừa mồ côi
Biết nhường lương thực dù đang đói
Giáo dục Nhật... sao quá tuyệt vời!...

Thiềng Đức – 20/3/2011


Feeling with disasters in Japan
(by means of Press and TV)

Japan cultural standards and Japan personality
Being the most in praise... after natural calamity
Very composed, self-confident, united
Culture, civilisation are very bright

Earthquake, tsunami, nuclear energy
Caused disasters... never pessimistic
Japan mind... everybody’s admired
Wish you, japanese comrades to overcome difficulties, quickly

Little boy story... made everyone emotional
Nine-year pupil be recently orphaned
Know to give up rations though being hungry
Japan education... why so wonderful!...
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

Ému avec les désastres au Japon
(par la presse et TV)

Les standards culturels du Japon et la personnalité japonaise
Sont les plus à la louange... après les calamités naturelles
Les japonais sont très posés, confidentiels en eux, solidaires
La culture, la civilisation sont très brillants

Le tremblement de terre, la vague divine, l’ électricité nucléaire
Ont causé tant de catastrophes... mais jamais pessimiste
L’ esprit japonais... Tout le monde admire
Je souhaite, camarades japonais que vous pourriez surpasser vite
           les difficultés

Le récit d’un jeune garcon provoque l’émotion pour tout le monde
L’écolier de 9 ans vient d’être orphelin,
Céde à volonté la ration malgré étant en faim
L’ éducation japonaise... Pouquoi si merveilleuse?!...
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

ĐẠO ĐỨC KINH
(Suy tư về thời cuộc theo báo đài)

Đạo đức là gì, hỡi thế nhân?!
Cái đầu nhân thế mãi tăng dần
Dại khôn theo tuổi là quy luật
Thành bại, giàu nghèo… rõ nghiệp căn…

Không thể có… công bằng xã hội
Mỗi người có cái đầu… chênh nhau
Chỉ là lí tưởng… luôn trừu tượng
Cái bụng cá nhân… lắm độ màu

Nhân chi sơ… bổn tánh hiền lành
Giáo dục nâng tầm từng chúng sinh
Cộng nghiệp gia đình và xã hội
Hình thành nhân cách với tâm linh…

Quân tử chỉ là ảo ảnh thôi
Trung thần đều chết bởi vua tồi
Chí công liêm chính không băng nhóm
Quân tử Khổng phu*… khó sống đời!…

Phúc đức mỗi nhà rõ thấp cao
Đời là giai cấp… luật hằng sâu
Luật nhân quả Phật… là muôn thuở
Xã hội loài người… mãi đớn đau!…

Chân Khánh/Thiềng Đức - 25/6/2011
* Trung Quốc thành lập 150 Viện Khổng Tử, trên nhiều nước, truyền bá văn hóa TQ ra khắp Thế giới, theo chiến lược \"bất chiến tự nhiên thành\".


The moral prayer
(by the multimedia)

The morality is what, the mankind?!
The head of the human life
Stupid or wisdom increases with age
Success or failure, rich or poor… it’s the result of the karma

It can not have social justice
Each person has his uneven head
It’ s only ideals... always abstract...
The heart of each personal kind has many degrees of color

Child is innately good… the character is very good
The education elevate each being
The additonnal karma of the family and the society
Form the human personality and the spyche

The gentlemanlike is only an illusion
Loyal subjects were killed by the bad king
The public-spiritedness and the selfless no gangs
The gentlemanlike Confucian*… can’t survive !

The happiness and the virtue of each family were clearly low or high
The Life is the class… the code always deep
The Buddha’s law of causality… is for all time
The human society… is always sorrowfu! ! ...

Thiềng Đức-
* China set up 150 Confucius Institutes to propagate
the Chinese cultural over the word.
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

QUY LUẬT LÀ QUY LUẬT

 
Bí mật triều đình tự cổ kim
 
Ai mà biết được… chuyện hư truyền
 
Vua quan vô đạo sinh dân loạn
 
Quả báo cá nhân rõ nhãn tiền

 
Ai giàu ba họ… khổ ba đời?!

Quy luật khách quan chẳng sót ai

Cha quá mặn thì con khát nước

Thủy triều lên xuống… chẳng oan sai

 
Ấu trĩ… bệnh này phải họa tai!
 
Tưởng mình ‘nhất xứ’…bậc hiền tài
 
Công thần cũng chết… bên lề trái
 
Chống lại triều đình… tội soán ngôi…

 
“Con vua thì được làm vua chúa
 
Con sãi ở chùa… quét lá đa”
 
Xã hội loài người luôn biến động
 
Bao nhiêu triều đại… phải tiêu ma…
   
Thiềng Đức – 22/8/2011


Google/ Translate

RULES ARE RULES ancient secret court order kim ... Who knows about broken TV 's King of infidel birth disorders clearly label personal retribution money ... Who they are rich in three suffering three life?! rule such objective errors who the father is thirsty too salty tides up and down ... not wrongfully childish ... this disease to ear! Chiang their 'best country' ... talented god is dead ... The left margin Against the court ... I compose home ... "The king shall be king to the temple ... The scanner is wrong in most " human society evolving How many dynasties ... to spend ma ...

(Chưa ưng ý với bài dịch... sorry, sẽ cố gắng tự dịch sau)
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

Tiên học ăn...

“Bệnh tùng khẩu nhập” là chân lí
Ăn uống thế nào… tránh ốm đau
Thực phẩm đưa vào bằng cửa miệng
Sinh ra máu tốt hoặc đen màu

Máu xấu là môi trường nhiểm độc
Vi sinh nẩy nở… bệnh hình thành
Mới hay… thân cực do tham thực
Chân lí không thông… phải tội tình

Bệnh viện cứ tăng… luôn quá tải*
Y khoa chẳng dạy… bệnh do ta
Môn cần giảng trước là… ăn đúng
Phòng bệnh… học ăn… dễ vậy mà!...

Thiềng Đức – 1/12/2011
* Theo báo đài.


First learn to eat ...

"Patients are imported parts" is truth
How to avoid eating sick ...
Food brought in by mouth
Born a good blood or black color

Bad blood is contaminated environment
Microbial disease formation flourish ...
New or very close by taking real ...
Truth not guilty to sex information ...

Hospitals are overloaded themselves up ... *
Medical diseases that teaches ...
Teaching skills needed to eat right before that ...
Prevention ... eat ... easy to learn yet! ...
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

Thơ nịnh vợ

 Cám ơn bà xã của tôi
Cả nhà hạnh phúc tuyệt vời quanh năm
 Cơm no, áo ấm, chỗ nằm
Yêu cầu đơn giản, chẳng cần cao sang
 
 Tinh thần, vật chất nhịp nhàng
Trong ngoài văn hóa, yêu thương thật lòng
 Tuổi cao gương mẫu sống chung
Cháu con, hàng xóm tưng bừng vui tươi

 Mừng Ngày Mười bốn tháng hai
Tháng ba Mùng tám kéo dài mộng mơ…

Thiềng Đức – 14/2/2012

Flatter her poetry

Thanks to my wife
Both houses of great happiness all year round
Full bellies, warm clothing, shelter located
Simple request, do not need topping

Mental, physical rhythm
In addition to culture, love truly
Old Age living example
Grandchildren, neighbor, jubilantly joyful

Fourteen Day Celebration in February
March lasting treated nets dreams ...
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

-Sự tích Núi Bà Đen

 Bà Đen là Lý Thị Thiên Hương
 Cô gái đẹp xinh… da mật đường
 Chung thủy với chàng theo nghĩa lớn
 Phò Tây Sơn… dẹp giặc ngoài trong

 Trảng Bàng quê nội chẳng bình yên
 Ác bá cường hào… mối lụy phiền
 Đức hạnh Thiên Hương càng sáng tỏ
 Gieo mình xuống núi vẹn tơ duyên

 Tiết hạnh gương soi tự cổ kim
 Tây Ninh sừng sững núi Bà Đen
 Linh thiêng Thánh Mẫu ngời truyền thuyết
 Báo mộng giúp dân khắp mọi miền…
 
– 10/3/2012

Google/translate

-The legend of Nui Ba Den

Ms. Black is Ly Thi Thien Huong
Pretty nice girl ... da molasses
Faithful to him in terms of large
Pho Tay Son ... cleaning out the enemy

Trang Bang peaceful countryside such internal
Spread evil bullies implications relationship troubles ...
Thien Huong virtue increasingly clear
Integrity silk throw myself into the coastal mountains

Virtuous ancient metal mirror self-
Tay Ninh Ba Den mountain horns
Marian sacred wisdom legend
Alert dream to help people all parts ...
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

GIƯƠNG CỜ NGŨ SẮC

Sáu tỳ kheo nguyện tới Trường Sa                                      Đẹp đạo an dân… ước thái hòa                                     
Tu sĩ rạng ngời người chiến sĩ                           
Giương cờ ngũ sắc… biển trời ta

Biển đảo bao la… hình Tổ quốc                         
Ngàn xưa dựng nước… nhớ Hùng Vương                       
Ngày nay giữ nước… công dân tộc                                      Tình Bụt đồng cam… mãi ấm nồng…

Yêu nước là không riêng của ai                                  
Làm theo tâm nguyện… ấy niềm vui                       
Anh hùng liệt sĩ đều cao cả                                                          
Xã tắc quang vinh… đẹp tượng đài!…

– 30/3/2012

TĐ tập dịch..

To spread the five color banner (Buddha banner)

Six monks vow to Changsha
Good religion reassure the people…  wishing to be in friendly terms
Monks dashing soldier
Spreading flag iridescent our sea air

Immense sea islands... in the nation shape
Founding our country since time immemorial... remember Hùng Kingdom
Today to defend the homeland… service people rendered
Buddha Love shared joys and sorrows... is warm forever

Patriotism aren’t one’s interests
Who do by his inner wishes… have the fun
Heroic martyrs are lofty
One’s country is glorious… build very nice memorial!
------------------
sorry... lỗi word!
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

Ngụ ngôn mới

Cái lưỡi không xương… ai cũng rõ
Lưỡi con bò đã rống lời gian
Xác to lấy thịt đè người nhỏ
Quân tử có không?… khỏi phải bàn

Khổng Tử đã răn… không được hiếp
Không tham vật chất… bỏ tình người
Láng giềng gần vẫn hơn hàng chợ
Đạo đức hỡi ôi! Biết hỏi ai ?!…

Thiềng Đức – 12/4/2012


New fable

The tongue without bone ... everyone known
The cow tongue has bellowed dishonest words
Big body always want to crush the smaller one
Honorable is he?  It goes without saying

Confucius taught ... don’t bully anyone
Don’t greedy for wealth … forsake human love
Next-door one is better than distant relative
Morals, Alas! … who to ask?!
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

THÌ GIỜ
(Hoạ bài “Ngày tháng thoi đưa” của tác giả Vô danh do Ôn Như Nguyễn văn Ngọc sưu tầm)

Thì giờ … của quý nhất trên đời
Năm tháng qua mau tợ chiếc thoi
Tiết kiệm sẽ thành người chủ động
Nổi trôi khó tránh phận tôi đòi
Tuổi xanh phí phạm xem như mất
Tóc bạc gật gù cũng khó coi
Từng phút, từng giây luôn tận dụng
Giàu sang tất yếu hợp thiên thời...

TĐ thử dịch

-The time
(Rhyming verses “Time flies” collectioned by unknown author Nguyen Van Ngoc)

The time … the most precious wealth in life ...
Months and years will be over fast like a shuttle-service
Saving will be the initiatory one
Floatting life can’t avoid the servant destiny
Wasting the youth will be lost everything
White hair always being noded repeatedly become inappropriate
Every minute, every second always being salvaged
Riches being inevitable accorded one’s predestination
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (25 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối