Trang trong tổng số 48 trang (472 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [45] [46] [47] [48]

Ảnh đại diện

Ngọc Lân

http://www.phatgiaodaichung.com/Pics/Gif_rain001s.gif

BẤT CHỢT

Ta – mình hai đứa dở dang
Để dọc thì thiếu, quay ngang lại thừa
Bất chợt trăng trộn giọt mua
Thừa bù vào thiếu, đúng vừa một đôi

Nồng nàn mền ướt bờ môi
Ngả nghiêng trời đất, trăng trôi cuối trời

Ngọc Lân 16/10/2015

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Lân

http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/znottb/2014_01_01/a05b943a4c1240689e88ae4bd340539e.jpg

 XÓT XA

Chẳng bị đòn đánh mà đau
Không vò sao thấy nát nhàu tâm can
Trách trăng tỏa ánh sáng vàng
Để cây trúc đứng mơ màng đêm đêm

Hương cau thơm ngát bên thềm
Vườn trầu xanh lá, chờ têm phượng hồng
Vẫn là ngày ngóng, đêm mong
Vẫn mây vờn gió, bềnh bồng trời xanh

Khéo mơ, mơ mộng , mộng thành
Hay mơ để mộng tan tành xót xa...

Ngocj Lân 17/10/20`15

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 48 trang (472 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [45] [46] [47] [48]