Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

phamanhoa

hongvan28 đã viết:
  THÓI ĐỜI
              (Mỗi câu dùng một phụ âm đầu)

Cò cưa cải cách cố cầm cương
Vụ việc vòng vo vẫn vấn vương
Thẳng thắn thật thà thường thất thế
Luồn lừa lươn lẹo lại lên lương
Đa đoan đáo để đời đen đủi
Lếu láo lăm le lưỡi líu lường
Nhàn nhã nhâm nhi nhờ nhẫn nhịn
Tâm tư tĩnh tại trí tinh tường.

Văn Cường 5/2014
ĐÁNG ĐỜI !
(gởi lũ giặc Tàu)

Cầy cáo cọc còi cũng cố cương,
Vật vờ vất vả vọng vì vương.
Đúm đàn đưa đẩy điều đau đớn,
Lếu láo lọc lừa lẽ lẹo lương.
Sức sói sỗ sàng sao sợ sệt,
Lòng lang lọc lõi lọ lo lường.
Miệt mài mộng mị mê man mãi,
Tắc tử, tâm tư tự tỏ tường.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

CHẲNG THỎA
(Lâu không gặp Phamanhoa)

Đặng tiểu Bình rồi Tập cận Bình
Cái nòi bành trướng thiếu văn minh
Thằng xâm biên giới trêu hùm xám
Đứa chiếm biển khơi dọa cá kình
Mấy kiếp xương phơi thua chẳng thỏa
Bao đời mất xác nợ còn sinh
Bá vương mộng hảo quân ăn cướp
Gây gỗ lân bang thật bực mình.

L.K.H  22/5/2014

<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

CHẲNG THỎA
(Lâu không gặp Phamanhoa)

Đặng tiểu Bình rồi Tập cận Bình
Cái nòi bành trướng thiếu văn minh
Thằng xâm biên giới trêu hùm xám
Đứa chiếm biển khơi dọa cá kình
Mấy kiếp xương phơi thua chẳng thỏa
Bao đời mất xác nợ còn sinh
Bá vương mộng hảo quân ăn cướp
Gây gỗ lân bang thật bực mình.

L.K.H  22/5/2014

MUỐN AN BÌNH!?

Làm sao có được sự an bình,
Khi bạn với thằng dạ bất minh.
Hữu nghị đầu môi đầy vuốt hổ
Bang giao chót lưỡi lắm vây kình.
Thoát Hoan chui ống xin cầu sống
Sĩ Nghị leo thành mong được sinh.
Biết vậy nhưng lòng tham quỉ quyệt,
Sáng xoa chiều đấm phải lo mình.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Quế Hằng đã viết:
http://vov.vn/Uploaded_VOV/ngocquynh/20120817/printimage.jpg

 
CHUYỆN XƯA AN DƯƠNG VƯƠNG

Chuyện xưa  kể lại An Dương Vương
Đắp lũy xây thành tránh bắc phương
Tướng  giỏi oai hùng dân nội quốc
Nỏ thần  khiếp đảm giặc biên cương
Vì con quyến  luyến loài gian giảo
Bởi bố  khinh khi  bọn nhiễu nhương
Thừa hưởng cả tin mà đến nỗi
Ngoại bang  giày xéo đất quê hương
Quế Hằng[/quote]

OAN TRÁI

Trời nam Thục Phán mới xưng vương,
Non nước thanh bình khắp bốn phương.
Thành ốc vững vàng thù bỏ giáo,
Nỏ thần linh nghiệm giặc chùng cương.
Mưu ma gián điệp gây tang tóc,
Chước quỷ cầu thân tạo nhiễu nhương*
Lông ngỗng đưa ai vào tuyệt địa,
Ngàn năm vương vất mãi tàn hương.

phamanhoa

*Tử vận, xin dùng lại
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Quang Tri đã viết:
CHẲNG THỎA
(Lâu không gặp Phamanhoa)

Đặng tiểu Bình rồi Tập cận Bình
Cái nòi bành trướng thiếu văn minh
Thằng xâm biên giới trêu hùm xám
Đứa chiếm biển khơi dọa cá kình
Mấy kiếp xương phơi thua chẳng thỏa
Bao đời mất xác nợ còn sinh
Bá vương mộng hảo quân ăn cướp
Gây gỗ lân bang thật bực mình.

L.K.H  22/5/2014

MUỐN AN BÌNH!?

Làm sao có được sự an bình,
Khi bạn với thằng dạ bất minh.
Hữu nghị đầu môi đầy vuốt hổ
Bang giao chót lưỡi lắm vây kình.
Thoát Hoan chui ống xin cầu sống
Sĩ Nghị leo thành mong được sinh.
Biết vậy nhưng lòng tham quỉ quyệt,
Sáng xoa chiều đấm phải lo mình.

Út xe ôm[/quote]

ẮT BỎ MÌNH

Nam quốc đang vui cảnh thái bình,
Bỗng loài quỷ dữ chốn u minh.
Hung hăng lấn chiếm như ưng khuyển,
Ngạo ngược xăm lăng giống ngạc kình.
Hãy nhớ biển Đông nhiều cửa tử,
Đừng quên ải Bắc ít đường sinh.
Câu thơ giữ nước còn sang sảng,
Nghịch lỗ vào đây ắt bỏ mình.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Anh   Phương đã viết:
phamanhoa đã viết:
Anh   Phương đã viết:
LỐI MƠ
Gửi trọn cho ai một lối mơ
Lòng em rạo rực nỗi trông chờ
Trăm thương nhuốm mãi  vào tâm nhạc
Vạn nhớ  vương hoài  tận ý thơ
Dẫu  có gian nan lòng vẫn trọn
Cho dù khổ cực trí không mờ  
Cùng người nhẹ gót vào trong mộng
Hạ lót hoa hồng dẫn lối mơ
....AP....

LÒNG MƠ

Thương ai vò võ những đêm mơ,
Áo đẫm sương khuya dõi mắt chờ.
Nỗi tiếc đoạn đoài vương diệu nhạc,
Niềm thương khắc khoải thắm dòng thơ.
Xa xôi sông núi tình không nhạt,
Cách trở sâm thương nghĩa khó mờ.
Thuyền dẫu theo sông hoài nhớ bến,
Người ngoài vạn dặm vẫn lòng mơ.

phamanhoa

MỘT GIẤC MƠ

Dẫu biết tình này chỉ những mơ
Sao em thấu lặng nỗi mong chờ
Bao thương vẫn gửi vào khuân nhạc
Bấy nhớ còn gieo lẫn vận thơ
Bõng cũ nghi lòng không thể nhạt
Hình xưa khắc trí chẳng sao mờ
Xa khơi thuyền mãi lưu tình bến
Thoả nguyện khi về ....một giấc mơ ...

..............AP.................

TÀN MƠ

Xa lắc rồi em thuở mộng mơ,
Còn đâu thề hẹn để mong chờ.
Môi thơm đã nhạt mùi hoa cỏ,
Mắt biếc rồi phai ý nhạc thơ.
Lối cũ chân hoang mù bụi đỏ,
Đường xưa bước lẻ úa rêu mờ.
Trăng tàn bóng nhỏ soi gầy guộc.
Chẳng dáng ai về ấm giấc mơ.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Hương Trâm đã viết:
Chủ đề : ĐƯỜNG THƠ HƯƠNG-TRÂM
Nội dung : XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI


CHÍNH NGHĨA

Hoan nghênh bạn hữu khắp năm châu,
Ủng hộ Việt Nam phản kháng Tầu !
Lợi ích hòa bình luôn réo gọi,
Mưu đồ chinh chiến vẫn lo âu...!
Xâm lăng kíp đến bàn thương nghị,
Lấn chiếm về ngay điểm khởi đầu!
Lãnh hải trùng dương còn mãi đó,
Đừng hòng biển cả... hóa nương dâu!

HƯƠNG-TRÂM
CHÍNH ĐỘNG

Nam quân nộ khí mặt mày châu,
Nổ máy ca nô rượt giặc Tầu.
Ép lũ Thiên Triều rơi xuống biển,
Xua bầy Đại Hán té vào âu.
Cung giương, bại tướng tên đầy đít,
Kiếm múa, tàn binh máu đỏ đầu,
Rẻ sóng đâm chìm bầy hải giám,
Vớt vài á xẩm bắt làm dâu.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Hương Trâm đã viết:
Chủ đề : ĐƯỜNG THƠ HƯƠNG-TRÂM
Nội dung : XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI


CHÍNH NGHĨA

Hoan nghênh bạn hữu khắp năm châu,
Ủng hộ Việt Nam phản kháng Tầu !
Lợi ích hòa bình luôn réo gọi,
Mưu đồ chinh chiến vẫn lo âu...!
Xâm lăng kíp đến bàn thương nghị,
Lấn chiếm về ngay điểm khởi đầu!
Lãnh hải trùng dương còn mãi đó,
Đừng hòng biển cả... hóa nương dâu!

HƯƠNG-TRÂM

CHÍNH ĐỘNG

Nam quân nộ khí mặt mày châu,
Nổ máy ca nô rượt giặc Tầu.
Ép lũ Thiên Triều rơi xuống biển,
Xua bầy Đại Hán té vào âu.
Cung giương, bại tướng tên đầy đít,
Kiếm múa, tàn binh máu đỏ đầu,
Rẻ sóng đâm chìm bầy hải giám,
Vớt vài á xẩm bắt làm dâu.

phamanhoa

BIỂN GIẬN

Biển giận trào dâng muôn giọt châu,
Rền vang tiếng thét đuổi quân Tàu.
Cho tia nắng nhuộm loang thuyền cá
Để sợi gió ngàn chao hải âu.
Quét sạch Hán gian là khoẻ trí,
Đuổi bay Tào khựa dứt đau đầu,
An bình tươi đẹp trên quê mẹ,
Cho thắm môi cười rễ với dâu.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nghia Hoa

phamanhoa đã viết:
Quế Hằng đã viết:
http://vov.vn/Uploaded_VOV/ngocquynh/20120817/printimage.jpg

 
CHUYỆN XƯA AN DƯƠNG VƯƠNG

Chuyện xưa  kể lại An Dương Vương
Đắp lũy xây thành tránh bắc phương
Tướng  giỏi oai hùng dân nội quốc
Nỏ thần  khiếp đảm giặc biên cương
Vì con quyến  luyến loài gian giảo
Bởi bố  khinh khi  bọn nhiễu nhương
Thừa hưởng cả tin mà đến nỗi
Ngoại bang  giày xéo đất quê hương

Quế Hằng
----------------------------
OAN TRÁI

Trời nam Thục Phán mới xưng vương,
Non nước thanh bình khắp bốn phương.
Thành ốc vững vàng thù bỏ giáo,
Nỏ thần linh nghiệm giặc chùng cương.
Mưu ma gián điệp gây tang tóc,
Chước quỷ cầu thân tạo nhiễu nhương*
Lông ngỗng đưa ai vào tuyệt địa,
Ngàn năm vương vất mãi tàn hương.

phamanhoa

*Tử vận, xin dùng lại
---------------------------------------------
CHUYỆN XƯA

Thục Phán khi xưa xưng đế vương
Non sông lừng lẫy khắp muôn phương
Nỏ thần dễ bắn , thù run sợ
Thành Ốc khó vào , tướng chí cương
Họ Triệu  mưu sâu đà  cắp nỏ
AN Dương  bất cẩn lại nhung nhương*
Giặc tràn Đất Việt dân nô lệ
Thục Phán quyên sinh, mất cố hương
------------------
*Khó tìm từ quá, đành dùng từ này coi như A.D.V mềm yếu,(nhún nhường )khi quyết đoán gả Mỵ Châu cho Trọng Thuỷ mặc lời khuyên của tướng CAO.
*Thục Phán là tên húy của An Dương vương

                      
                                      
                                                  NGHĨA HÒA
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Quang Tri đã viết:
CHÍNH NGHĨA

Hoan nghênh bạn hữu khắp năm châu,
Ủng hộ Việt Nam phản kháng Tầu !
Lợi ích hòa bình luôn réo gọi,
Mưu đồ chinh chiến vẫn lo âu...!
Xâm lăng kíp đến bàn thương nghị,
Lấn chiếm về ngay điểm khởi đầu!
Lãnh hải trùng dương còn mãi đó,
Đừng hòng biển cả... hóa nương dâu!

HƯƠNG-TRÂM

CHÍNH ĐỘNG

Nam quân nộ khí mặt mày châu,
Nổ máy ca nô rượt giặc Tầu.
Ép lũ Thiên Triều rơi xuống biển,
Xua bầy Đại Hán té vào âu.
Cung giương, bại tướng tên đầy đít,
Kiếm múa, tàn binh máu đỏ đầu,
Rẻ sóng đâm chìm bầy hải giám,
Vớt vài á xẩm bắt làm dâu.

phamanhoa

BIỂN GIẬN

Biển giận trào dâng muôn giọt châu,
Rền vang tiếng thét đuổi quân Tàu.
Cho tia nắng nhuộm loang thuyền cá
Để sợi gió ngàn chao hải âu.
Quét sạch Hán gian là khoẻ trí,
Đuổi bay Tào khựa dứt đau đầu,
An bình tươi đẹp trên quê mẹ,
Cho thắm môi cười rễ với dâu.

Út xe ôm

HIẾN KẾ

Chú Út thôi đừng lả tả châu,
Xe ôm hãy đuổi lũ quân Tàu.
Rồ ga lướt sóng như thuyền biển,
Bẻ lái nương mây tơ cánh âu.
Trói mấy Anh Ba thoi dập đít,
Còng vài Chú Chệt đá sưng đầu.
Mang dăm á xẩm về nuôi dạy,
Tẩy nảo thiên triều để cưới dâu.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] ... ›Trang sau »Trang cuối