Trang trong tổng số 86 trang (858 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [82] [83] [84] [85] [86] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

duyquocquyen

Xuân Dần Xa

Thềm Xuân phủ kín xác hoa màu
Tết đã xa dần Xuân biết đâu
Én vẫn đùa Xuân đào vọng nhớ
Xuân còn trỗi mộng trúc quên sầu
Tình Xuân sắc đỏ tràn môi thắm
Dáng ngọc Xuân hồng khắc ngõ sâu
Mộng ước chiều Xuân người lỗi hẹn
Đời Xuân lặng lẽ bước qua cầu
Quốc Quyền

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duyquocquyen

SỐ SON

Ngẫm lại An Hoà số cũng son
Ra đường chết cả khối em ngon
Trời sinh gái đẹp ưa đồ xịn
Đất bảo răng già khoái cỏ non
Lắm bận xông pha nào rớt bộ
Nhiều phen chiến trận chẳng tiêu hòn
Bao lần vợ nhéo thành kinh nghiệm
Ngõ trước hè sau thủ cửa lòn

Quốc Quyền

MÃI SON

Môi thì đánh phấn, má thoa son
Trang điểm nghịch đời: dở hoá ngon.
Lắm mợ xuýt xoa khen quá trẻ
Bao bà tấm tắc bảo còn non
Không xem cũng biết cây thừa nụ
Chẳng vuốt dư tin đá đủ hòn.
Vận khứ, anh hùng lâm tiểu nạn
Trời kêu, cứ dạ đếch chui lòn.

Đồ lô
phamanhoa

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nghia Hoa

duyquocquyen đã viết:

Xuân Dần Xa

Thềm Xuân phủ kín xác hoa màu
Tết đã xa dần Xuân biết đâu
Én vẫn đùa Xuân đào vọng nhớ
Xuân còn trỗi mộng trúc quên sầu
Tình Xuân sắc đỏ tràn môi thắm
Dáng ngọc Xuân hồng khắc ngõ sâu
Mộng ước chiều Xuân người lỗi hẹn
Đời Xuân lặng lẽ bước qua cầu
               Quốc Quyền   QUY LUẬT ĐẤT TRỜI

Ba tháng, hoa xuân đã nhạt màu
Mùa hè gần tới chẳng lâu đâu
Gợi lên sắc tím bao hoa nở
Nhớ đến tiếng đàn mấy chú sầu
Đồng cỏ Ba Vì bao bãi rộng
Nương ngô Cang Chải* mấy thung sâu
Xuân tàn hạ đến theo quy luật
Trái đất quay vòng lọ phải cầu

                                     N-H
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duyquocquyen

GHẾ LÃO

Bất ngờ lão nọ thế mà son
Lú lẫn giành ôm mãi ghế ngon
Trọng chức thân già ông phải hám
Khinh người lớp trẻ cụ chê non
Thù nhà bám nhục tôn thờ Hán…
Phản quốc cầu vinh cúi lạy hòn…
Sẻ nghé chia đàn phân biệt máu
Về thưa với mẹ lỗ mô lòn?

Quốc Quyền

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duyquocquyen

KẺ TỘI ĐỒ

Ngửa mặt mà trông kẻ tội đồ
Theo Tàu lạy Hán kiếp tì nô
Giang san xấu hổ dời biên ải
Xã tắc buồn đau mộng hải hồ
Thống khổ mồ dân thành mả Nguỵ
Tiêu điều đất Việt hoá trời Ngô
Còn đâu máu mủ hùng anh nhỉ
Lão bối tiền nhân phải đội mồ

Quốc Quyền

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duyquocquyen

Quốc Hận

Nuốt hận nhìn lên tấm bản đồ
Thù muôn vạn kiếp lũ Tàu Nô
Trời mây đến liệng như vô chủ
Biển đảo vào xây giống tiểu hồ
Ác hiểm côn đồ quân Hán Chệt
Ngang tàng tráo trở mặt Tàu Ngô
Hồn thiêng nước Việt mau hồi tỉnh
Quét sạnh loài lang dập đáy mồ

Quốc Quyền

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duyquocquyen

CHẲNG TIẾC GÌ
Đã vậy thì thôi chẳng tiếc gì
Gương lành hoá vỡ hỏi còn chi
Hoa hờn liễu rủ đời ngang trái
Phấn rã hương tàn cảnh biệt li
Dẫu biết tình duyên đầy ảo vọng
Nên rằng phận số vẫn hoài nghi
Mười hai nẻo bến màu trong đục
Há dễ đời ai bảo hẹn kì

Quốc Quyền 02/16

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duyquocquyen

Nghia Hoa đã viết:
duyquocquyen đã viết:

Xuân Dần Xa

Thềm Xuân phủ kín xác hoa màu
Tết đã xa dần Xuân biết đâu
Én vẫn đùa Xuân đào vọng nhớ
Xuân còn trỗi mộng trúc quên sầu
Tình Xuân sắc đỏ tràn môi thắm
Dáng ngọc Xuân hồng khắc ngõ sâu
Mộng ước chiều Xuân người lỗi hẹn
Đời Xuân lặng lẽ bước qua cầu
Quốc Quyền
QUY LUẬT ĐẤT TRỜI

Ba tháng, hoa xuân đã nhạt màu
Mùa hè gần tới chẳng lâu đâu
Gợi lên sắc tím bao hoa nở
Nhớ đến tiếng đàn mấy chú sầu
Đồng cỏ Ba Vì bao bãi rộng
Nương ngô Cang Chải* mấy thung sâu
Xuân tàn hạ đến theo quy luật
Trái đất quay vòng lọ phải cầu

N-H

XUÂN ĐÃ XA

Nhành xuân trước ngõ nhạt phai màu
Đón phượng sang hè chẳng mấy đâu
Thấp thoáng sân đình hoa gạo đỏ
Đòng đưa cội liễu tiếng ve sầu
Chờ tin góc bể mòn thân úa
Dõi bạn phương trời mỏi mắt sâu
Nhạn hỡi về mô mà cánh sải
Cho lòng mãi đợi sáng đêm cầu

Quốc Quyền
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyenngoctoan1952

duyquocquyen đã viết:

Quốc Hận

Nuốt hận nhìn lên tấm bản đồ
Thù muôn vạn kiếp lũ Tàu Nô
Trời mây đến liệng như vô chủ
Biển đảo vào xây giống tiểu hồ
Ác hiểm côn đồ quân Hán Chệt
Ngang tàng tráo trở mặt Tàu Ngô
Hồn thiêng nước Việt mau hồi tỉnh
Quét sạnh loài lang dập đáy mồ

Quốc Quyền********************

                  RỬA THÙ

Chúng nó lăm le một ý đồ
Bắt ta cúi cổ sống tỳ nô
Đã giày đất Việt - quân Minh, Tống
Lại cướp biển Đông - lũ Tập, Hồ
Nối kiếp ngậm hờn, căm giặc Hán
Truyền đời báo hận, quét cuồng Ngô
Sóng người bất khuất dòng Hồng Lạc
Rửa sạch thù sâu mới xuống mồ!


                               Ngày 24/03/2016 (16/02/BThân)
                                                        NNT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyenngoctoan1952

duyquocquyen đã viết:
            CHẲNG TIẾC GÌ

Đã vậy thì thôi chẳng tiếc gì
Gương lành hoá vỡ hỏi còn chi
Hoa hờn liễu rủ đời ngang trái
Phấn rã hương tàn cảnh biệt li
Dẫu biết tình duyên đầy ảo vọng
Nên rằng phận số vẫn hoài nghi
Mười hai nẻo bến màu trong đục
Há dễ đời ai bảo hẹn kì.


                                                02/2016
                                            Quốc Quyền

************************

                     KIẾP SAU

Đã vậy chẳng nên níu kéo gì
Không thành mộng ước luyến làm chi
Bình rơi khôn chắp, đành... chia ngả
Trâm gẫy khó liền, phải... biệt li
Lúc trước chung đường, lòng những tưởng...
Giờ đây khác nẻo, dạ hồ nghi...
Còn đâu cơ hội dù trong, đục
Để đến kiếp sau sẽ chọn kỳ.


                             Ngày 25/03/2016 (17/02/BThân)
                                      Hoàng thị Thu Hương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 86 trang (858 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [82] [83] [84] [85] [86] ›Trang sau »Trang cuối