Trang trong tổng số 86 trang (859 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [83] [84] [85] [86]

Ảnh đại diện

Nghia Hoa

nguyenngoctoan1952 đã viết:
duyquocquyen đã viết:

CHẲNG TIẾC GÌ
Đã vậy thì thôi chẳng tiếc gì
Gương lành hoá vỡ hỏi còn chi
Hoa hờn liễu rủ đời ngang trái
Phấn rã hương tàn cảnh biệt li
Dẫu biết tình duyên đầy ảo vọng
Nên rằng phận số vẫn hoài nghi
Mười hai nẻo bến màu trong đục
Há dễ đời ai bảo hẹn kì

Quốc Quyền 02/16 KIẾP SAU         

Đã vậy chẳng nên níu kéo gì
Không thành mộng ước luyến làm chi
Bình rơi khôn chắp, đành... chia ngả
Trâm gẫy khó liền, phải... biệt li
Lúc trước chung đường, lòng những tưởng...
Giờ đây khác nẻo, dạ hồ nghi...
Còn đâu cơ hội dù trong, đục
Để đến kiếp sau sẽ chọn kỳ.

                             Ngày 25/03/2016 (17/02/BThân)
                                     Hoàng thị Thu Hương


             SỐ PHẬN

Biết rằng ly biệt …chẳng còn gì
Nhưng dạ vẫn mong …ấy giá chi
Gương vỡ đâu lành khi chắp nối
Tình tan khó gượng lúc chia ly
Ở gần chẳng bén thôi đành chịu
Cách núi không thành đố dám nghi
Muôn kiếp đời sau … âu dễ tỉnh
Vô duyên, tình phận mấy duy kỳ

                                        N-H
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

Cái cổng từ đường

Về thăm chốn cũ bỗng ngây người
Thấy cảnh gai tròng phẩy bút chơi
Cửa ngõ phô bày thiên hạ mắng
Nề gia xáo trộn thế gian cười
Vô mưu hữu trách thành vô dụng
Vụng tính không thưa hoá vụng lời
Việc của từ đường sao chẳng tấu
Coi thường huynh đệ thế thì thôi...!

DQQ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

Vì đâu?

Huynh đệ tương tàn bởi tại đâu
Ai gieo nghiệp cảnh ngựa xa tàu
Hàn vi thuở nọ còn ôm bóng
Đạm bạc ngày xưa vẫn chụm đầu
Giọt máu chung dòng cha giữ ấm
Ân tình một mẹ chú thờ sâu
Giờ đây sao nỡ chia lìa tổ
Để phải cùng mang nặng nỗi sầu.

DQQ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

Trả lại

Trót lỡ thì đem trả lại ngài
Xin đừng bảo thủ việc làm sai
Lư hương tạc dạ hồn tiên đế
Bia mộ đề tên vị tướng tài
Chối bỏ ân tình ôm quả báo
Xem thường đạo nghĩa rước điềm tai
Ma vương dẫn lối đắc kỳ tử
Miệng thế đời sau mãi vọng dài

QQ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

Chuyện Lư

Hôm rày ỏm óc chuyện dồn lư
Cả đám nhà quan mặt mũi đừ
Dưới bảo thằng trên thừa lệnh chứ
Trên đùn kẻ dưới được quyền ư
Vờ đui chẳng thấy dân tình hự
Giả điết làm ngơ thượng đế gừ
Rõ mặt nhau rồi ông khó xử
Bao điều "nhạy cảm" đổ bà “Thư”

QQ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

Tự vấn

Tật xấu thằng tôi kể cũng dài
Không hề bỏ được tánh thù dai
Từ năm sáu tuổi còn lưu mãi
Tận chín mười thu vẫn nhớ hoài
Mẹ bảo rằng buông mà thủ phận
Thầy khuyên hãy xả để an bài
Lòng đau khổ lắm nào ai hiểu
Nghiệp chướng lai sinh nợ đã cài...

QQ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

Bao giờ đến ngày kia?

Ngày kia mỏi mệt gót phong trần
Ngoảnh lại trông đầu mấy tuổi xuân
Gánh nợ trên vai còn nặng lắm
Đường danh giữa cuộc đã lu dần
Nghiêng lưng thấy đất từng rên rỉ
Cúi mặt xem đời tự chuyển luân
Rũ bỏ ưu phiền theo cát bụi
Tà dương phủ đắp mộ riêng phần
QQ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

Cảm ơn bạn Minh Trí đã hoạ bài thơ rất hay. niêm luật đối chuẩn
Mình xin gửi bài đáp hoạ nhé. Chúc vui vẻ!

Duyên phần
(Bài hoạ đáp của QQ)

Hồi chuông bát nhã vọng gian trần
Tỉnh mộng phiêu bồng giữa cảnh xuân
Quẳng nỗi ưu phiền cho nhẹ bớt…
Lìa triêng đố kị để vơi dần…
Tâm thiền tĩnh lặng ân bồi chuyển
Cửa phật cao vời nghiệp hoá luân
Gởi tấm thân này an lạc phận
Hờn ghen chỉ hại mất duyên phần
QQ

Bài hoạ của thi hữu Minh Trí

Gác mộng tam sinh sải bước trần
Vai gầy mỏi gánh giữa trùng xuân
Tình sâu chửa báo thời gian thoảng ...
Nghĩa nặng còn ghi sức khoẻ dần ...
Dẫu muốn ganh tài nơi mẫn tiệp
Song đành lạc bước cõi trầm luân
Về thôi cưỡi hạc tìm tiên cảnh
Vận số trao cho chỉ bấy phần.
MT

Bao giờ đến ngày kia?
(Bài xướng)

Ngày kia mỏi mệt gót phong trần
Ngoảnh lại trông đầu mấy tuổi xuân
Gánh nợ trên vai còn nặng lắm
Đường danh giữa cuộc đã lu dần
Nghiêng lưng thấy đất từng rên rỉ
Cúi mặt xem đời tự chuyển luân
Rũ bỏ ưu phiền theo cát bụi
Tà dương phủ đắp mộ riêng phần
QQ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

NỖI CỰC HÀNH
Vạn dặm đường xa nỗi cực hành
Đi thì cũng dở ở tàn nhanh
Lầu xe hào nhoáng chen không lại
Phố thị giàu sang mộng khó thành
Lắm kẻ xuôi tay đời chửa lạnh
Bao người ngả xuống tóc còn xanh
Quay về chốn cũ ngày đêm nhớ
Vạn dặm đường xa nỗi cực hành
Khói Mây 06.10.2021

(Bài hoạ)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 86 trang (859 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [83] [84] [85] [86]