Trang trong tổng số 16 trang (154 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16]

Ảnh đại diện

ngoctruong1968

Đại Gia
Xuân nay gặp bác ghé quê nhà
Phốp pháp hồng hào rõ : Đại gia
Nhà cửa thênh thang dăm bảy nóc
Ruộng vườn mầu mỡ mấy mươi ha
Bụng to da trắng nhờ bia bạn
Răng sắc lưng dài bởi giống cha
Con trẻ - bao hồng mong đỏ mắt
Xuân sau tuổi đẹp bác mừng nha
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngoctruong1968

Đại Gia
Xuân nay gặp bác ghé quê nhà
Phốp pháp hồng hào rõ : Đại gia
Nhà cửa thênh thang dăm bảy nóc
Ruộng vườn mầu mỡ mấy mươi ha
Bụng to da trắng nhờ bia bạn
Răng sắc lưng dài bởi giống cha
Con trẻ - bao hồng mong đỏ mắt
Xuân sau tuổi mới bác mừng nha
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngoctruong1968

Tâm sự bù nhìn
Mặc ai đàm tiếu có chi hề
Trần thế thói thường thích tỉ tê
Sáo sẻ chẳng qua phường cạnh khoé
Quạ diều cũng rặt lũ ham mê
Làm trai thấp thỏm câu danh phận
Là gái nổi nênh sự " ống chề"
Mang kiếp bù nhìn vui tuyết nguyệt
Trăm năm đâu chả cõi đi về
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngoctruong1968

Nghĩa Kim Bằng
Dệt mộng tang bồng bác với tôi
Tám câu, bảy chữ tháng ngày chơi
Khi vui non nước ngân câu hát
Lúc luận văn chương rộn tiếng cười
Cứ ngỡ khách thơ là mặc khách
Nào hay bạn sách cũng ba voi
Kỵ hiềm tự cổ không tiên dược
Cái nghĩa kim bằng giá thế thôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (154 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16]