Trang trong tổng số 3 trang (22 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thanh Thiên

Đã thế "thơ thi" lại là láy vần, "hàng hoá" cũng láy vần
Thực ra mình may mà tìm được câu đối lại này thôi, cũng ngồi lúc lâu thử nhiều câu mới ra, hiểm ác!
Bạn tự nghĩ ra hay sưu tầm ở đâu? lại ra thêm hai câu trên "khoai" thiệt!
DA TRẤNG VỖ BÌ BẠCH
ĐỐ VUI RA HỎI HÀI
hihi
Dốc chút thơ lòng Nguyễn Tuấn Linh
Mượn ngọn tháp bút Tả Thanh Thiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Thiên

Vế ra
Quan ngoài quan ngoại ấy ngoại quan
Đối lại
Binh trong binh trọng đây trọng binh
DA TRẤNG VỖ BÌ BẠCH
ĐỐ VUI RA HỎI HÀI
hihi
Dốc chút thơ lòng Nguyễn Tuấn Linh
Mượn ngọn tháp bút Tả Thanh Thiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Thiên

Vế ra.

Sỹ Tử Tên Tiến Sỹ Thi Tiến Sỹ Đề Thi Ra Chiêu Hồn Tử Sỹ
(Câu này quen quá)

Đối lại

Hoà Thượng Hiệu Đồ Pháp Niệm Đồ Pháp Kinh Niệm Chú Trừ Tà Thượng Hoà!

(có lẽ chưa hay lắm, đối thử!)
DA TRẤNG VỖ BÌ BẠCH
ĐỐ VUI RA HỎI HÀI
hihi
Dốc chút thơ lòng Nguyễn Tuấn Linh
Mượn ngọn tháp bút Tả Thanh Thiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thangdien_no1

Thanh Thiên đã viết:
Đã thế "thơ thi" lại là láy vần, "hàng hoá" cũng láy vần
Thực ra mình may mà tìm được câu đối lại này thôi, cũng ngồi lúc lâu thử nhiều câu mới ra, hiểm ác!
Bạn tự nghĩ ra hay sưu tầm ở đâu? lại ra thêm hai câu trên "khoai" thiệt!
MÌnh tự nghĩ chứ không có sưu tầm. Nếu sưu tầm chắc chắn đã ghi sưu tầm rồi.
Bài học ngày xưa đúng đến nay
Hàng giây hàng phút ngày nối ngày
Trung - Hiếu vẹn toàn dân là gốc
Quốc gia bền vững chẳng gì lay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thangdien_no1

THơ thi ngoài láy vần còn đồng nghĩa, câu của bạn hàng không đồng nghĩa với hoá, câu của mình đối Quan viên quan chức lộng cửa quan , vừa lặp từ đầu vừa đồng nghĩa, cửa  = quan
Bài học ngày xưa đúng đến nay
Hàng giây hàng phút ngày nối ngày
Trung - Hiếu vẹn toàn dân là gốc
Quốc gia bền vững chẳng gì lay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Eros_Destiny

HÔM DIỄN
NAY ĐÀN
MỞ     NÔ
HỘI    NỨC
VUI    LUẬN
ĐỐI    THƠ
TẾT    XUÂN

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thongtue

eros_destiny đã viết:
HÔM DIỄN
NAY ĐÀN
MỞ     NÔ
HỘI    NỨC
VUI    LUẬN
ĐỐI    THƠ
TẾT    XUÂN
Ngày xưa Đốt Pháo buồn tiễn bạn...
KHuê phòng tan nát đón gió Đông...
" Chớ đễ tuổi già mới học đạo, tuổi xuân cũng lắm kẻ mồ xanh"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thangdien_no1

eros_destiny đã viết:
HÔM DIỄN
NAY ĐÀN
MỞ     NÔ
HỘI    NỨC
VUI    LUẬN
ĐỐI    THƠ
TẾT    XUÂN
Ngày mai đóng cuộc đáp thơ xuân.
Anh em trờ lại bàn văn tết.
Bài học ngày xưa đúng đến nay
Hàng giây hàng phút ngày nối ngày
Trung - Hiếu vẹn toàn dân là gốc
Quốc gia bền vững chẳng gì lay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Thiên

thangdien_no1 đã viết:
THơ thi ngoài láy vần còn đồng nghĩa, câu của bạn hàng không đồng nghĩa với hoá, câu của mình đối Quan viên quan chức lộng cửa quan , vừa lặp từ đầu vừa đồng nghĩa, cửa  = quan
Ai bảo "Hàng" không đồng nghĩa với "hoá" nào, bạn ra bách hoá mua hàng bao giờ chưa? với lại của bạn không láy, mà "lộng" không cùng tương đương nghĩa với "quan" !
của mình "biến"= "Hoá"
DA TRẤNG VỖ BÌ BẠCH
ĐỐ VUI RA HỎI HÀI
hihi
Dốc chút thơ lòng Nguyễn Tuấn Linh
Mượn ngọn tháp bút Tả Thanh Thiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thangdien_no1

Thanh Thiên đã viết:
thangdien_no1 đã viết:
THơ thi ngoài láy vần còn đồng nghĩa, câu của bạn hàng không đồng nghĩa với hoá, câu của mình đối Quan viên quan chức lộng cửa quan , vừa lặp từ đầu vừa đồng nghĩa, cửa  = quan
Ai bảo "Hàng" không đồng nghĩa với "hoá" nào, bạn ra bách hoá mua hàng bao giờ chưa? với lại của bạn không láy, mà "lộng" không cùng tương đương nghĩa với "quan" !
của mình "biến"= "Hoá"
Cửa và Quan mới tương đương giống thi và thơ,còn lộng có nghĩa lộng hành. Đúng là cửa hàng bách hoá chứ không phải chữ riêng bách hoá, nói bách hoá là cách nói nuốt từ.
Câu mình đối lại Quan Viên Quan Chức lộng Cửa Quan cũng không chỉnh nó chỉ tương đối mà thôi, nghĩa là cũng dùng một cặp từ tương đương nhau khi tách ra, Thi cũng có nghĩa là thơ, cửa cũng có nghĩa là quan. Còn về ý thì hoàn toàn không chỉnh.
"
Khó ở chỗ :

1. Đem được 2 địa chỉ Thi Ẩm lâu và Thi Viện vào trong câu. Đây là hai nơi mà người yêu thơ trên mạng có thể vào xướng họa.

2. Chữ Thi được dùng uyển chuyển qua lại giữa nghĩa Hán và nghĩa Việt. Chữ Thi cuối cùng vừa là từ Hán của chữ Thơ đứng trước nó, vừa là động từ với nghĩa "đua xem ai hơn ai". Tìm ra cặp từ Hán Việt như Thi-Thơ, nhưng phải mang thanh trắc, thật không dễ dàng chút nào!"( Hlinhlan bên Thi Ẩm nói về câu đối đó bạn hãy nghiên cứu xem nhé)
Bài học ngày xưa đúng đến nay
Hàng giây hàng phút ngày nối ngày
Trung - Hiếu vẹn toàn dân là gốc
Quốc gia bền vững chẳng gì lay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối