Trang trong tổng số 3 trang (22 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

thangdien_no1

Tết rồi học các cụ mình chơi đối cho xôm tụ.

Thi Ẩm Thi Viện Đối Thơ Thi.
Bài học ngày xưa đúng đến nay
Hàng giây hàng phút ngày nối ngày
Trung - Hiếu vẹn toàn dân là gốc
Quốc gia bền vững chẳng gì lay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tửu Tiên

thangdien_no1 đã viết:
Tết rồi học các cụ mình chơi đối cho xôm tụ.

Thi Ẩm Thi Viện Đối Thơ Thi.
Thằng tỉnh thằng điên kéo dây thằng.
Bỉ kí trượng phu ngã diệc nhỉ
Bất ưng tự khinh nhi thối khuất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Thiên

Hoá (Hàng) lậu hoá (hàng) mã biến hàng hoá!

Hoá (Hàng) lậu cũng là một loại hàng
Hoá (Hàng) mã cũng là một loại hàng
hai loại Hoá (hàng) biến xem loại hàng nào hoá vàng nhanh hơn!
DA TRẤNG VỖ BÌ BẠCH
ĐỐ VUI RA HỎI HÀI
hihi
Dốc chút thơ lòng Nguyễn Tuấn Linh
Mượn ngọn tháp bút Tả Thanh Thiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Thiên

Công nhận bạn ra đối hiểm!
Không biết bạn tên gi, ở đâu ta?
DA TRẤNG VỖ BÌ BẠCH
ĐỐ VUI RA HỎI HÀI
hihi
Dốc chút thơ lòng Nguyễn Tuấn Linh
Mượn ngọn tháp bút Tả Thanh Thiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Thiên

Ra Bạn là Hà Thanh Lê, quê Đà Nẵng sinh đúng ngày đầu năm! Khó tin là sinh năm 1991, thơ hay!
chúc bạn năm mới tuổi mới sức khoẻ, hạnh phúc và nhiều điều tốt đẹp!
Rất vui được bạn ghé thăm!
DA TRẤNG VỖ BÌ BẠCH
ĐỐ VUI RA HỎI HÀI
hihi
Dốc chút thơ lòng Nguyễn Tuấn Linh
Mượn ngọn tháp bút Tả Thanh Thiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thangdien_no1

Thanh Thiên đã viết:
Ra Bạn là Hà Thanh Lê, quê Đà Nẵng sinh đúng ngày đầu năm! Khó tin là sinh năm 1991, thơ hay!
chúc bạn năm mới tuổi mới sức khoẻ, hạnh phúc và nhiều điều tốt đẹp!
Rất vui được bạn ghé thăm!
Cảm ơn bạn chúc bạn năm mới Vạn Sự Như Ý
Bài học ngày xưa đúng đến nay
Hàng giây hàng phút ngày nối ngày
Trung - Hiếu vẹn toàn dân là gốc
Quốc gia bền vững chẳng gì lay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thangdien_no1

Thi Ẩm Thi Viện Đối Thơ Thi.

Quan Viên Quan Chức Lộng Cửa Quan

Qua Viên là chức danh
Quan chức cũng là một chức danh
Lộng cửa quan là cậy thế làm càn

Hình như chưa được chỉnh mà không hiểu vì sao, chắc tại vần thì phải
Bài học ngày xưa đúng đến nay
Hàng giây hàng phút ngày nối ngày
Trung - Hiếu vẹn toàn dân là gốc
Quốc gia bền vững chẳng gì lay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thangdien_no1

Vế ra.

Sỹ Tử Tên Tiến Sỹ Thi Tiến Sỹ Đề Thi Ra Chiêu Hồn Tử Sỹ

Vế ra.

Quan Ngoài Quan Ngoại Ấy Ngoại Quan

Quan ở ngoài biên ải ấy chính là quan ở ngoài ( Không biết cách dùng từ có đúng không?)
Bài học ngày xưa đúng đến nay
Hàng giây hàng phút ngày nối ngày
Trung - Hiếu vẹn toàn dân là gốc
Quốc gia bền vững chẳng gì lay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thangdien_no1

Nhờ Nguyệt Thu ghép topic này vào topic Sàn Đối Thi Thơ vì nó bị trùng chủ đề
Bài học ngày xưa đúng đến nay
Hàng giây hàng phút ngày nối ngày
Trung - Hiếu vẹn toàn dân là gốc
Quốc gia bền vững chẳng gì lay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Thiên

Cái khó của câu "Thi Ẩm Thi Viện Đối Thơ Thi" là ở chỗ "Thi" ="Thơ", mà "đối" lại cũng = "thi"
Câu đối lại của mình "Hoá lậu hoá mã biến hàng hoá" chỉnh rất hay "hoá" = "hàng",mà "biến" lại cũng ="hoá"
DA TRẤNG VỖ BÌ BẠCH
ĐỐ VUI RA HỎI HÀI
hihi
Dốc chút thơ lòng Nguyễn Tuấn Linh
Mượn ngọn tháp bút Tả Thanh Thiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối