Tên bài thơ: Tấm thân trôi nổi
Tác giả: Đỗ Quảng Hàn
Nhóm bài: Thương dồn nhớ góp chốn quê xa
Gửi bởi Đỗ Quảng Hàn
Ngày gửi: 01/06/2024 15:25
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: gửi trùngCô đơn bán ế chợ chiều
Buồn gom nhạnh nhạnh bao nhiêu nhỡ nhàng
Phận đời khâu nhớ vá thương
Kiếp tình ôm hết vấn vương hộ người
Duyên thiên theo nước chảy xuôi
Tấm thân trôi nổi từ thời hồng hoang.

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại