NHỚ DIỆU LINH

Về thăm miền cổ tích
Công chúa về nơi đâu
Rừng xưa giờ hoang lạnh
Lá xanh đã úa màu

Lc
" Cuộc sống cho ta những khoảng lặng để làm mới những điều đã cũ "