Tên bài thơ: Nỗi buồn cuối năm
Tác giả: Đỗ Quảng Hàn
Nhóm bài: Thương dồn nhớ góp chốn quê xa
Gửi bởi Đỗ Quảng Hàn
Ngày gửi: 01/06/2024 15:22
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: gửi trùngHương khói cuối năm
Len qua cửa sổ
Đau đáu mắt chong đầu ngõ.
Chợt thoáng chân ai
Chập chờn gót nhỏ
Vết buồn đọng mãi lối đi.

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại