Trang trong tổng số 52 trang (511 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Baba Yaga

Với ai?chàng gặng hỏi hoài
Để nàng ôm tủi khóc ai oán hờn
Ngoài chàng,bên ngọn giả sơn
Em nhớ chưa hết mới hơn hai chục người...
Nghi ngờ vô lối quá thôi!
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Sơn

Baba Yaga đã viết:
Với ai?chàng gặng hỏi hoài
Để nàng ôm tủi khóc ai oán hờn
Ngoài chàng,bên ngọn giả sơn
Em nhớ chưa hết mới hơn hai chục người...
Nghi ngờ vô lối quá thôi!
Thôi nhé từ đây Xuân đã cạn
Nước hồ, sắc núi cũng bi thương
Cá lội ngược dòng trên bãi vắng
Tìm đâu cho thấy bóng tân nương?
Thập tải luân giao cầu cổ kiếm. Nhất sinh đê thủ bái mai hoa.
11.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Chi

Nương bóng núi lội ngược dòng trên suối
Giữa đỉnh non  hồ nước hiện trong veo
Tấm gương trần phản chiếu gợn mây chiều
Ta loá mắt khi Hoa sơn cùng nàng đang tắm.
Có một lời yêu ngỏ muộn màng
Mà thành mong nhớ cháy tâm can
TT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Tắm suối nóng Hoà Bình  chợt nhớ
Trang thơ này trang thứ mười ba
Nhớ người trong cõi ta bà
Số điện thoại của ta ai vừa xoá.
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Baba Yaga đã viết:
Tắm suối nóng Hoà Bình  chợt nhớ
Trang thơ này trang thứ mười ba
Nhớ người trong cõi ta bà
Số điện thoại của ta ai vừa xoá.
Vừa

Vừa xoá, vừa bôi
Vừa chơi, vừa học
Vừa cười, vừa khóc
Vừa chọc, vừa khen
Vừa quen, vừa lạ
Vừa doạ, vừa trêu
Vừa khều, vừa hái
Vừa vái, vừa lạy
Vừa chạy, vừa đi
Vừa gì? Vừa nữa!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Vừa nữa vừa xong
Vừa hòng vừa chối
Vừa tối vừa sáng
Vừa cáng vừa khiêng
Vừa kiềng vừa thích
Vừa chích vừa xoa
Vừa quà vừa cáp
Vừa hát vừa chửi
Vừa ngửi vừa bịt mũi...
Vừa lủi vừa chạy
Vừa cháy vừa đổ thêm dầu
Vừa câu vừa rắc thính
Vừa kích vừa dọa
Vừa quạ vừa công
Vừa chông vừa mìn
Vừa chim vừa chuột
Vừa chuốt vừa mài
Vừa nhai vừa mắc nghẹn
Vừa ghét vừa yêu...
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Baba Yaga đã viết:
Vừa nữa vừa xong
Vừa hòng vừa chối
Vừa tối vừa sáng
Vừa cáng vừa khiêng
Vừa kiềng vừa thích
Vừa chích vừa xoa
Vừa quà vừa cáp
Vừa hát vừa chửi
Vừa ngửi vừa bịt mũi...
Vừa lủi vừa chạy
Vừa cháy vừa đổ thêm dầu
Vừa câu vừa rắc thính
Vừa kích vừa dọa
Vừa quạ vừa công
Vừa chông vừa mìn
Vừa chim vừa chuột
Vừa chuốt vừa mài
Vừa nhai vừa mắc nghẹn
Vừa ghét vừa yêu...
Vừa điêu, vừa ngoa!
http://r25.imgfast.net/users/2511/12/50/00/smiles/651153.gif  http://r25.imgfast.net/users/2511/12/50/00/smiles/651153.gif  http://r25.imgfast.net/users/2511/12/50/00/smiles/651153.gif
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Vừa điêu vừa ngoa
Là chàng Tuấn Khỉ
Vừa quỷ vừa quái
Là mụ Ba ba
Đã xấu lại già
Hóa ra một cặp.
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Một cặp dở hơi
Bơi  không biết mệt
Xe duyên tóc kết
Bởi gậy ý như
Chổi đót rách nhừ
Như trong cổ tích.
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Một cặp dở hơi
Bơi  không biết mệt
Xe duyên tóc kết
Bởi gậy ý như
Chổi đót rách nhừ
Như trong cổ tích.
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 52 trang (511 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối