Trang trong tổng số 31 trang (308 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

NAM HƯNG CT

Để nối thơ thì quí thi hữu nên giữ niêm, luật, đối cho chỉnh nhé! Cách thì có 2 cách để nối: hoặc là mỗi người làm 1 câu, hoặc làm theo kiểu liên ngâm tức gồm 4 người, mỗi người 2 câu nhưng thứ tự sẽ là 1-8,2-3,4-5,6-7 tức là làm theo niêm đó. Nếu quí thi hữu thích thế nào thì làm thế ấy vậy!
Vậy để bắt đầu tệ sanh mở màn trước nhé!

Cà Mau

Tận cùng Tổ Quốc mũi Cà mau
Thời lai đồ điếu thành công dị
Sự khứ anh hùng ẩm hận đa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unghoadaphu

Cà Mau

Tận cùng Tổ Quốc mũi Cà Mau
Sóng biển mênh mang nhuốm bạc màu
Anh dũng hiên ngang cùng gió chướng

V
doanhdoanh.org
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NAM HƯNG CT

Cà Mau

Tận cùng Tổ Quốc mũi Cà Mau (mottroithuongnho)
Sóng biển mênh mang nhuốm bạc màu
Anh dũng hiên ngang cùng gió chướng (unghoadaphu)
Oai phong lẫm liệt trấn ba đào
Lấy thân che chở toàn non nước (mottroithuongnho)
Thời lai đồ điếu thành công dị
Sự khứ anh hùng ẩm hận đa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú Nạc

Tận cùng Tổ Quốc mũi Cà Mau (mottroithuongnho)
Sóng biển mênh mang nhuốm bạc màu
Anh dũng hiên ngang cùng gió chướng (unghoadaphu)
Oai phong lẫm liệt trấn ba đào
Lấy thân che chở toàn non nước (mottroithuongnho)
Bỏ xác lấp đầy mọi hẻm sâu
Nghĩa cử làm gương bao thế hệ (Tú Nạc)
Tú Nạc
Biển cạn không sao nuôi cá lớn
Rừng thưa chẳng thể giữ oai hùm

Tú không Xương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unghoadaphu

Tận cùng Tổ Quốc mũi Cà Mau (mottroithuongnho)
Sóng biển mênh mang nhuốm bạc màu
Anh dũng hiên ngang cùng gió chướng (unghoadaphu)
Oai phong lẫm liệt trấn ba đào
Lấy thân che chở toàn non nước (mottroithuongnho)
Bỏ xác lấp đầy mọi hẻm sâu
Nghĩa cử làm gương bao thế hệ (Tú Nạc)
Tận cùng Tổ Quốc mũi Cà Mau ( mottroithuongnho )

- Thủ Vĩ ngâm

- unghoadaphu 13/04/09
doanhdoanh.org
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú Nạc

Xin người hãy ra câu xướng,rất cám ơn.

Tú Nạc 16/4/09
Biển cạn không sao nuôi cá lớn
Rừng thưa chẳng thể giữ oai hùm

Tú không Xương
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unghoadaphu

HI

Mạn phép Chủ Nhà mottroithuongnho để Ung mở bát vậy

Một kiếp bông đùa với đỏ đen
Mấy lần hứa hão bỏ nhiều phen - unghoadaphu

P/S : - Làm mỗi người 2 câu nhé !!! hì hì !!!
doanhdoanh.org
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú Nạc

Xin vâng ạ

Một kiếp bông đùa với đỏ đen
Mấy lần hứa hão bỏ nhiều phen -  (unghoadaphu)
Cong cong nhong mắt nhìn thèm rượu
Ngỏng ngỏng ngóng mùi hửi nhớ men-   (Tú Nạc)
Biển cạn không sao nuôi cá lớn
Rừng thưa chẳng thể giữ oai hùm

Tú không Xương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unghoadaphu

Say & Mê

Một kiếp bông đùa với đỏ đen
Mấy lần hứa hão bỏ nhiều phen -  (unghoadaphu)
Cong cong nhong mắt nhìn thèm rượu
Ngỏng ngỏng ngóng mùi hửi nhớ men - (Tú Nạc)
Ngất ngưởng dăm ngày xem lại ngó   
Đê mê cả buổi lấn rồi chen - unghoadaphu
doanhdoanh.org
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú Nạc

Say & Mê

Một kiếp bông đùa với đỏ đen
Mấy lần hứa hão bỏ nhiều phen -  unghoadaphu
Cong cong nhong mắt nhìn thèm rượu
Ngỏng ngỏng ngóng mùi hửi nhớ men - Tú Nạc
Ngất ngưởng dăm ngày xem lại ngó   
Đê mê cả buổi lấn rồi chen - unghoadaphu
Rượu bài hai thứ ta nên bỏ
Thơ cóc,trà bồm vợ mới khen – Tú Nạc


unghoadaphu và Tú Nạc cùng viết

Tú Nạc 18/4/09   TB:xin bác lại khai bút lần nữa.Xin cám ơn.
Biển cạn không sao nuôi cá lớn
Rừng thưa chẳng thể giữ oai hùm

Tú không Xương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 31 trang (308 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối