Trang trong tổng số 10 trang (100 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Black_Rose

Let it SnowOh the weather outside is frightful
But the fire is so delightful
And since we've no place to go
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow

It doesn't show signs of stopping
And I've bought some corn for popping
The lights are turned way down low
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow

When we finally kiss good night
How I'll hate going out in the storm !
But if you'll really hold me tight
All the way home I'll be warm

The fire is slowly dying
And, my dear, we're still goodbying
But as long as you love me so
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Ta cám ơn trần gian này lắm lắm
Nhờ nơi đây ta biết được vui buồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Black_Rose

Jingle Bell RockJingle bell, jingle bell, jingle bell rock
Jingle bells swing and jingle bells ring
Snowin' and blowin' up bushels of fun
Now the jingle hop has begun.

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock
Jingle bells chime in jingle bell time
Dancin' and prancin' in Jingle Bell Square
In the frosty air.

What a bright time, it's the right time
To rock the night away
Jingle bell time is a swell time
To go ridin' in a one-horse sleigh.

Giddy-up jingle horse, pick up your feet
Jingle around the clock
Mix and a-mingle to a jinglin' beat
That's the jingle bell rock!

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock
Jingle bells chime in jingle bell time
Dancin' and prancin' in Jingle Bell Square
In the frosty air.

What a bright time, it's the right time
To rock the night away
Jingle bell time is a swell time
To go ridin' in a one-horse sleigh.

Giddy-up jingle horse, pick up your feet
Jingle around the clock
Mix and a-mingle to a jinglin' beat
That's the jingle bell
That's the jingle bell
That's the jingle bell rock!

Ta cám ơn trần gian này lắm lắm
Nhờ nơi đây ta biết được vui buồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Black_Rose

Ta cám ơn trần gian này lắm lắm
Nhờ nơi đây ta biết được vui buồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Black_Rose

Ta cám ơn trần gian này lắm lắm
Nhờ nơi đây ta biết được vui buồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Black_Rose

Ta cám ơn trần gian này lắm lắm
Nhờ nơi đây ta biết được vui buồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Black_Rose


Last Christmas

I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year
To save me from tears
I'll give it to someone special

Once bitten and twice shy
I keep my distance
But you still catch my eye
Tell me baby
Do you recognize me?
Well It's been a year
It doesn't surprise me
(Happy Christmas)
I wrapped it up and sent it
With a note saying "I love you"
I meant it
Now I know what a fool I've been
But if you kissed me now
I know you'd fool me again

A face on a lover with a fire in his heart
A man under cover but you tore him apart
Now I've found a real love you'll never fool me again
Ta cám ơn trần gian này lắm lắm
Nhờ nơi đây ta biết được vui buồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Black_Rose


Dư Âm Mùa Giáng Sinh

Bài hát đêm đông chạnh lòng tôi nhớ nhiều
Tà áo Noel thiết tha trong chiều nào
Dập dìu trên đường đi lễ
Lấp lánh sao đêm tuyệt vời
Đẹp thay ôi mùa sao sáng
Từ khắp muôn phương lòng thành luôn hướng về
Cùng Chúa ngôi Hai sáng danh trên trời cao
Nguyện cầu yên bình nhân thế
Giữ vững tin yêu trọn đời
Bài thánh ca ngọt đầu môi
Quê hương chinh chiến đã lâu rồi
Người ngoài biên cương vẫn miệt mài đi
Mấy mùa Giáng sinh Giáng sinh , niềm nhớ bâng khuâng tìm về
Hòa theo khúc nhạc mừng Chúa sinh ra đời
Và cũng đêm nay một người ôm kỷ niệm
Ngồi đếm sao đêm chép cho xuôi vần thơ
Gửi về cho người biên giới
Chiến đấu xông pha địa đầu
Một dư âm mùa Giáng sinh .
Ta cám ơn trần gian này lắm lắm
Nhờ nơi đây ta biết được vui buồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Black_RoseCao Cung Lên (Thánh Ca)
Tác giả: Hoài Đức - Nguyễn Khắc Xuyên

Cao cung lên khúc nhạc Thiên Thần Chúa
Hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương.
Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn
Một đêm khuya vang vẳng trong tuyết sương

Đàn ôi cứ rung những điệu réo rắt
Hát khen con một Chúa Trời, rầy sinh xuống cõi đời
Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn
Mau tìm cho tới thờ kính Vua giáng trần.

1. Thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính
Chúa con sinh ra trong máng cỏ hang lừa.
Tuy Chúa là vua muôn nước suy phục tôn kính
Chúa bỏ ngai vàng sinh xuống trần đêm xưa.
Ta cám ơn trần gian này lắm lắm
Nhờ nơi đây ta biết được vui buồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Black_Rose

Ta cám ơn trần gian này lắm lắm
Nhờ nơi đây ta biết được vui buồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Black_Rose

Ta cám ơn trần gian này lắm lắm
Nhờ nơi đây ta biết được vui buồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (100 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối