Tên bài thơ: Mười em bé ngoan
Tác giả: Khuyết danh Việt Nam (Việt Nam)
Nhóm bài: Vè, đồng dao, Thơ hiện đại khuyết danh
Gửi bởi Tuấn (Jun) Lê
Ngày gửi: 30/12/2019 14:04
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: đề nghị cung cấp nguồn tham khảo và gửi lạiNhà ai cũng có
Mười em bé ngoan
Ngồi quanh hai bàn
Mỗi bàn năm chú
Nhìn xem rất thú
Chú cái béo lùn
Chú trỏ cao hơn
Chú giữa cao nhất
Chú bên hơi thấp
Chú út tí teo
Hai bên cùng đều
Giống nhau y hệt
Các chú đoàn kết
Rất mến thương nhau
Chẳng ai đi đâu
Chơi một mình cả
Làm việc vất vả
Rủ nhau cùng làm
Đi hội liên hoan
Rủ nhau cùng múa
Công nhân quai búa
Đúc thép đúc gang
Đào mỏ xúc than
Đóng tàu dệt vải
Lái xe vận tải
Cũng nhờ mười em
Nông dân ngày đêm
Cày bừa gieo cấy
Khoai to lúa mẩy
Chắc hạt trĩu bông
Cũng nhờ có công
Mười em làm giỏi
Bây giờ xin hỏi
Ai có mười em
Thì ra đây xem
Thì ra đây múa

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.