Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

the minh

VẪN CÒN XUÂN

Gần sáu mươi niên sức khoẻ còn
Vẫn còn xuân lắm,vẫn lòng son
Nâng ly rượu thuốc niềm thanh thản
Trổi mấy câu thơ ước nguyện tròn
Luyện tập dưỡng sinh thêm ngủ khoẻ
Vận hành khí huyết mãi ăn ngon
Hoà theo nhịp sống mong no ấm
Nhân nghĩa luôn gìn dạy cháu con .
TM
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

NHỚ BẠN

Lâu quá bạn hiền chẳng đến chơi
Tri âm vắng tiếng thấy buồn ơi
Trà sen nhạt nhẻo phai hương vị
Bút mực khô khan cạn ý lời
Chạnh nghĩa chi lan còn khắn khít
Tưởng tình mai trúc há buông lơi
Vẹn bền sau trước lời minh thệ
Nhạc khúc đồng tâm dạo tuyệt vời .
               Tặng bạn Ngọc Điền
                   ( Cao hồng Vân )
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

the minh đã viết:
VẪN CÒN XUÂN

Gần sáu mươi niên sức khoẻ còn
Vẫn còn xuân lắm,vẫn lòng son
Nâng ly rượu thuốc niềm thanh thản
Trổi mấy câu thơ ước nguyện tròn
Luyện tập dưỡng sinh thêm ngủ khoẻ
Vận hành khí huyết mãi ăn ngon
Hoà theo nhịp sống mong no ấm
Nhân nghĩa luôn gìn dạy cháu con ./.
hoạ vần còn xuân của Thệ Minh
       

XUÂN CỔI

Sắp bảy mươi xuân chí vẫn còn
Trò đời đen bạc vẫn lòng son
Viết xong mục báo-vui thanh thản
Hoạ hết bài thơ-thú vẹn tròn
Làm được điều nhân-ly rượu quý
Giúp xong việc nghĩa-chén trà ngon
Cùng người việc đạo lòng trong sáng
Cố để cho đời chút cỏn con./.
                Nguyễn kim Hoạt
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doan cao

the minh đã viết:
VẪN CÒN XUÂN

Gần sáu mươi niên sức khoẻ còn
Vẫn còn xuân lắm,vẫn lòng son
Nâng ly rượu thuốc niềm thanh thản
Trổi mấy câu thơ ước nguyện tròn
Luyện tập dưỡng sinh thêm ngủ khoẻ
Vận hành khí huyết mãi ăn ngon
Hoà theo nhịp sống mong no ấm
Nhân nghĩa luôn gìn dạy cháu con .
Hoạ bài VẪN CÒN XUÂN
      của anh Thệ Minh   
HƯỞNG XUÂN

Dưỡng sức sáu mươi sức vẫn còn
Xuân đây rạng rở thắm lòng son
Nhờ duyên tiên dược tâm bình thản
Mượn lộc văn chương ý khuyết tròn
Ngoài chuyện trường sinh ăn rất khoẻ
Trong mình kinh lạc chạy còn ngon
Nhiều khi chìu vợ nhà êm ấm
Đức nghĩa chia đều mấy đứa con .
                   Doan cao
Trăm năm -trong cõi phù du mộng
Bụi nhiễm- hồng trần lạc cỏ cây


http://www.thivien.net/fo...ID=R2sE8coSlmL1vbrf6mbbnQ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doan cao

the minh đã viết:
NHỚ BẠN

Lâu quá bạn hiền chẳng đến chơi
Tri âm vắng tiếng thấy buồn ơi
Trà sen nhạt nhẻo phai hương vị
Bút mực khô khan cạn ý lời
Chạnh nghĩa chi lan còn khắn khít
Tưởng tình mai trúc há buông lơi
Vẹn bền sau trước lời minh thệ
Nhạc khúc đồng tâm dạo tuyệt vời .
               Tặng bạn Ngọc Điền
                   ( Cao hồng Vân )
Hoạ Bài  NHỚ BẠN
          của anh Thệ Minh
           (Ngô ngọc Đỉnh)
VỌNG CỐ NHÂN

Chẳng ngại đường xa ghé đến chơi
Cố nhân đâu vắng hỡi người ơi
Then cài,phảng phất hương còn vị
Cửa đóng,đâu đây vắng cả lời
Chạnh nghĩ tình xưa,xưa khắn khít
Thương thay nghĩa mới,mới buông lơi
Đông về đào cúc bền lòng tưới     
Xuân đến hoa khai đẹp tuyệt vời .
                                
                                   Doan cao
Trăm năm -trong cõi phù du mộng
Bụi nhiễm- hồng trần lạc cỏ cây


http://www.thivien.net/fo...ID=R2sE8coSlmL1vbrf6mbbnQ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

Bài THẤT THẬP TỰ KHAI
    Của Vũ đình Viên ( mời họa )

Lắm tật nhưng anh cũng có tài
Khỏi cần quảng cáo để loè ai
Hơi văn ngào ngạt thơm làn xạ
Nét chử còn in đậm chất hài
Các bạn thường khen nhà có phúc
Bao người mến mộ khách anh tài
Riêng mình tự nhũ luôn khiêm tốn
Thất thập dư rồi tớ tự khai./.
       trích trong tập :vần thơ kỹ niệm
       trang 449 có sự đồng ý của tác giả.
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

the minh đã viết:
Bài THẤT THẬP TỰ KHAI
    Của Vũ đình Viên ( mời họa )

Lắm tật nhưng anh cũng có tài
Khỏi cần quảng cáo để loè ai
Hơi văn ngào ngạt thơm làn xạ
Nét chử còn in đậm chất hài
Các bạn thường khen nhà có phúc
Bao người mến mộ khách anh tài
Riêng mình tự nhũ luôn khiêm tốn
Thất thập dư rồi tớ tự khai.
       trích trong tập : vần thơ kỹ niệm
       trang 449 có sự đồng ý của tác giả.
NIỀM  MẾN
  (Kính tặng bạn thơ Vũ đình Viên )

Có tài có phúc vẹn anh tài
Nắn nót đôi vần kính đến ai
Chẳng ngại câu thơ chưa đúng luật
Chỉ mong ý tứ thật không hài
Tự khai bạn gởi dòng khiêm tốn
Niềm mến tôi khen chử đức tài
Chưa biết nhưng quen qua nét bút
Chờ vườn hạnh ngộ ngát hoa khai .

                              Thệ  Minh
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

Thơ xướng của anh Lê quý Long

VẾT CŨ

Tìm về vết cũ của thời gian
của mấy mươi năm mãi bẽ bàng
trở gót phiêu lưu lòng hạ khuất
dừng chân hồ hải,tuổi xuân sang
tuơng lai thấp thoáng như hờn tủi
dĩ vãng chập chờn tợ thở than
hỏi bạn cố tri cùng thử hỏi
có ai xếp gọn khối tơ vàng .

              của Lê quý Long
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

the minh đã viết:
Thơ xướng của anh Lê quý Long

VẾT CŨ

Tìm về vết cũ của thời gian
Của mấy mươi năm mãi bẽ bàng
Trở gót phiêu lưu lòng hạ khuất
Dừng chân hồ hải,tuổi xuân sang
Tuơng lai thấp thoáng như hờn tủi
Dĩ vãng chập chờn tợ thở than
Hỏi bạn cố tri cùng thử hỏi
Có ai xếp gọn khối tơ vàng .

               Lê quý Long
thơ hoạ bài thơ VẾT CŨ
  DUYÊN LÀNH
Vó câu qua cửa đếm thời gian
Nhè nhẹ ngoài sân rụng lá bàng
Vết cũ xem qua ngày hạ cuối
Duyên lành mới kết buổi thu sang
Hoà theo nhịp sống niềm tin tưởng
Ấm lại cuộc đời ánh lửa than
Cảm mến bạn thơ qua nét bút
Mong vầng tao ngộ vút trăng vàng.
              THỆ MINH
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doan cao

the minh đã viết:
Bài THẤT THẬP TỰ KHAI
    Của Vũ đình Viên ( mời họa )

Lắm tật nhưng anh cũng có tài
Khỏi cần quảng cáo để loè ai
Hơi văn ngào ngạt thơm làn xạ
Nét chử còn in đậm chất hài
Các bạn thường khen nhà có phúc
Bao người mến mộ khách anh tài
Riêng mình tự nhũ luôn khiêm tốn
Thất thập dư rồi tớ tự khai.
       trích trong tập :vần thơ kỹ niệm
       trang 449 có sự đồng ý của tác giả.

Mựon vận bài thơ TTTK
         của anh VŨ ĐÌNH VIÊN

HỮU XẠ

Chẳng dám nói anh tật ít tài
Danh vang nổi tiếng đố nhường ai
Văn chương nhiên tự thành hương xạ
Nét chử còn lưu đậm điệu hài
Duyên kết trời ban nhà lắm phúc
Phước lành sinh đặng bậc anh tài
Riêng anh tự biết mình khiêm tốn
Chưa đủ tám mươi đã vội khai .
                  Doan Cao
Trăm năm -trong cõi phù du mộng
Bụi nhiễm- hồng trần lạc cỏ cây


http://www.thivien.net/fo...ID=R2sE8coSlmL1vbrf6mbbnQ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối