Trang trong tổng số 13 trang (123 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13]

Ảnh đại diện

LÕI TÁO CẮN DỞ

Muốn biết đam mê đừng hỏi lòng
Hỏi những 500 bìa sách đã từng bong
Hỏi năm năm công không được trả
Hỏi nếu độc đắc vẫn làm không?
Hỏi lại người mà ta vẫn ghen, dõi theo và thịnh nộ
Có dám mài thêm thanh kim từ khối đồng

Suối thường chảy, đá không nổi rong
Trống lớn thích thổi phồng
Sông sâu không nổi sóng
Người học toán, nhưng thích viết chữ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

LÕI TÁO CẮN DỞ

Nghĩ xa
Ba mẹ anh đều đã rất già, nên anh chẳng muốn họ nghĩ xa
Dù chỉ là vài chuyện con mọn, quét nhà ra rác, bói ra ma
Dấu hiệu ông bà đang trăn trở, là thường xuyên dụng thì tương lai
Anh chỉ mong ông bà nói về thời tiết, “Nay tháng mấy mà lại có sương mai?”
Người học toán, nhưng thích viết chữ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

LÕI TÁO CẮN DỞ

Quit
Mày cần viên gạch vào đầu để mà cảnh tỉnh
Vì đó là nguyên liệu xây nên tường bản lĩnh
Từ lúc nhận ra là mày mất kiểm soát
Phải nhanh thật nhanh tìm được đường giải thoát
Người học toán, nhưng thích viết chữ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 13 trang (123 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13]