Trang trong tổng số 23 trang (222 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23]

Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

sáng tạo phát minh
nhạo báng bán dạo sách kinh
bánh gạo trắng tinh
Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

KHÔNG NHÀ
Sương mai ơi! Ta không nhà
Đứa trẻ nít của tương lai, hôm nay không nhà
Chối lồng rào thoả hiệp, hôm nay vui quá

Ta thân chinh tự, không nói giá như
Đạo đức tấm khiên cuối dòng kẻ bạc nhược
Đừng nói giá như, hạ lưu mặt nạ
Đừng nói chúng ta là vĩnh cửu
Ta yêu người, hay châm chước
Nhược tiểu ta, và nhược tiểu người

Tổ tiên ta đi trên mặt nước
Nuôi đức tin bằng máu, mật, tuỷ xương
Thế vị đất khuỵ dưới chân
Thế tấn đôi khi quỳ trước
Nay ta in như hệt? khờ ông Không
Tiếng Có xấu hổ lùi sâu vào góc
Đức tin căn bệnh tràn dịch nước
Nước như hồ hải
Nước như ngũ thường
Sấm chớp cười to, xuyên nghệch ngờ tấm lưới
Ta mây lơ chinh biệt đến chân trời
Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 23 trang (222 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23]