Tên bài thơ: Lời ru mẹ Âu Cơ gửi đảo
Tác giả: Kiên lục bát
Gửi bởi Niê A Dũng
Ngày gửi: 26/03/2024 00:15
Số lần sửa: 1
Lần sửa cuối: 26/03/2024 21:44 bởi Admin
Xoá bởi: Admin
Lý do xoá: đề nghị ghi nguồn cụ thể hơnDẫn con về phía biển xanh
Thương cha, mẹ khóc lệ thành đảo xa
Mấy đời xẻ bảy chia ba
Sục sôi biển cứ thiết tha cùng người.

Sóng ngầm vạn kiếp chưa thôi
Mẹ ru đá ngủ trong lời nước non
À ơi mấy cuộc vuông tròn
Máu cha còn gửi cội nguồn đất đai

Núi cao, biển rộng sông dài
Lời ru mẹ vọng bên ngoài nước non
Nước mắt mẹ ứa màu son
Mẹ ru cho lặng sóng cồn biển xanh…

Nhà ta kẻ cắp rập rình
Quên lời mẹ, tưởng bình minh là hồng,
Em cầm nón trắng sang sông
Phút nông nổi lỡ mang giông bão về.

Biển cồn trăm nỗi tái tê
Lời cha ông dẫn lối về mai sau
“Trời xanh còn ở trên đầu
Mấy ngàn năm đã cũ đâu, kẻ thù”!

May còn vang vọng lời ru
Còn nước mắt mẹ nhân từ trong tim
À ơi, đảo nổi đảo chìm
Từ cay đắng mẹ – mà nên đất này.


Chú thích:
Ngày 14 tháng 7, 2022

(Bài viết được gửi tự động)