Xin sửa lại:
Chua xót tình ai, gió nhạt phai

Trăng lên triền núi khẽ thở dài

Ngàn sao lưu luyến long lanh mắt

Đêm lắng nghe hồn tranh đúng-sai.


Lòng miên man khóc đau tình lỡ

Tim nát chan hòa trong máu thơ

Từ nay, không có em kề nữa

Hẹn ước năm xưa mãi đợi chờ.