Tên bài thơ: Chỉ một
Tác giả: Đỗ Quảng Hàn
Nhóm bài: Thương dồn nhớ góp chốn quê xa
Gửi bởi Đỗ Quảng Hàn
Ngày gửi: 01/06/2024 15:44
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: gửi trùngChỉ một ngày thôi nhớ
Rừng bủa vây ngút ngàn
Chỉ một đêm nín thở
Núi sụt trồi suối tuôn.

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại