Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

NGUYÊN  NHẬT

                                   LÊ  CẢNH  TUÂN

Lữ quán khách nhưng tại
Khứ niên xuân phục lai
Qui kỳ hà nhật thị
Lão tận cố viên mai

       
NGÀY  ĐẦU  NĂM

Vẫn làm khách trọ nơi đây
Xuân qua năm ngoái năm nay lại về
Lòng riêng u uất não nề
Nhớ nơi vườn cũ mai già đợi ai

                                    TRỊNH PHÚC NGUYÊN
                                                           Dịch thơ

PREMIER JOUR DE L’AN

Je reste toujours un étranger de passage dans l’auberge
Une année a passé, déjà revient le printemps
Quant à moi, quand serais-je de retour vers mon pays ?
Tous les abricotiers sont dépéris dans le jardin d’antan.

                                            Tr. TRỊNH PHÚC NGUYÊN
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

元 日
    黎 景 詢
  旅 館 客 仍 在
  去 年 春 復 來
  歸 期 何 日 是
  老 盡 故 園 梅

   NGUYÊN NHẬT
  LÊ CẢNH TUÂN
Lữ quán khách nhưng tại
Khứ niên xuân phục lai
Qui kì hà nhật thị
Lão tận cố viên mai.

      NGÀY ĐẦU NĂM
      LÊ CẢNH TUÂN
Vẫn làm khách ở nơi quán trọ
Mùa xuân năm ngoái lại trở về
Ngày về biết lúc nào
Những cây mai ở vườn cũ đã già cỗi hết.

         NGÀY ĐẦU NĂM
         LÊ CẢNH TUÂN
   Vẫn nằm quán khách bấy lâu,
Mùa xuân năm ngoái nghe đâu sắp về.
   Bao giờ được thấy bóng quê,
Vườn mai xưa hẳn già đi nhiều rồi.

   Lâu nay nằm quán khách,
   Xuân mới chẳng còn xa.
   Quê cũ ngày nào gặp?
   Vườn mai hẳn đã già!

    LE PREMIER JOUR DE L'ANNÉE
          LE CANH TUAN
On reste encore comme passager
Reviendra le printemps de l’an passé.
Quand pourrait-on le pays natal gagner?
Sont-ils rabougris les abricotiers
Dans le jardin d’antan?

          NGUYỄN CHÂN 06.08.2009
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

濛 裡 驛 偶 成
      黎 景 詢
    短 棹 擱 晴 沙
    前 村 日 已 斜
    似 無 還 似 有
    煙 際 兩 三 家

MÔNG LÍ DỊCH NGẪU THÀNH
   LÊ CẢNH TUÂN
Đoản trạo các tình sa
Tiền thôn nhật dĩ tà
Tự vô hoàn tự hữu
Yên tế lưỡng tam gia.

Ở TRẠM MÔNG LÍ NGẪU NHIÊN THÀNH THƠ
         LÊ CẢNH TUÂN
Mái chèo ngắn gác lên bãi cát khô
Nhìn về xóm phía trước, mặt trời đã xế chiều
Cảnh hư ảo, như không lại như có
Hai ba nóc nhà ở cuối lớp khói mờ.


  NGẪU NHIÊN LÀM Ở TRẠM MÔNG LÍ
          LÊ CẢNH TUÂN
   Cát khô tạm gác mái chèo,
Trước thôn đã thấy bóng chiều lướt qua.
   Như không, như có thoáng qua
Mờ mờ ẩn hiện dăm nhà trong sương.

   Mái chèo gác cát khô,
   Trước xóm bóng chiều mờ.
   Thấp thoáng không rồi có
   Nhà trong khói nhấp nhô.

ÉCRIT FORTUIT AU RELAIS MONG LI
        LE CANH TUAN
On pose sur le sable séché l'aviron.
Déjà le soleil se décline à l'horizon.
Dans cet espace vaporeux crépusculaire
S'entrevoient dans les brouillasses quelques chaumières.

        NGUYỄN CHÂN 05.08.2009
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

元 日 江 驛
      黎 景 詢
   好 景 逢 元 日
   無 家 憫 此 身
   客 愁 渾 減 去
   老 眼 看 青 春

 NGUYÊN NHẬT GIANG DỊCH
      LÊ CẢNH TUÂN
Hảo cảnh phùng nguyên nhật
Vô gia mẫn thử thân
Khách sầu hồn giảm khứ
Lão nhãn khán thanh xuân

    NGÀY NGUYÊN ĐÁN Ở TRẠM TRÊN SÔNG
            LÊ  CẢNH TUÂN
Cảnh đẹp gặp ngày mồng một Tết
Luống thương thân này không nơi nương náu
Nơi quán trọ nỗi buồn có vơi đi tí chút
Thưởng thức cảnh xuân tươi với đôi mắt già.

  NGÀY NGUYÊN ĐÁN Ở TRẠM TRÊN SÔNG
           LÊ CẢNH TUÂN
     Đầu năm, cảnh đẹp hôm nay,
Luống thương đất khách nơi này một thân.
     Nỗi buồn quán trọ vơi dần
Mắt già ngắm cảnh mùa xuân đang về.

      Cảnh đẹp đầu năm gặp
      Xa nhà xót nỗi mình.
      Mối sầu vơi quán khách
      Mắt lão ngắm xuân xanh.

     LE NOUVEL AN AU RELAIS FLOTTANT
              LE  CANH TUAN
Le paysage se voit beau à la nouvelle année.
Mais on s'apitoie pour soi-même à l'inconnue contrée.
À l'auberge les ennuis se radoucissent un peu
Quand la beauté du printemps charme les séniles yeux.

           NGUYỄN CHÂN 05.08.2009
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

DQ đã viết

     VẾT BỎNG TRÊN MÔI
Đang hôn tôi bỗng em bật khóc
Nước mắt tràn ướt mặn đôi môi.
Tôi gặng hỏi , em lặng im không nói
Rồi điên cuồng môi lại tìm môi.

Sau lần ấy em xa tôi, xa tôi
Phút cuối cùng vẫn lắc đầu bối rối.
Em lấy chồng , tôi hiểu điều khó nói
Em ham người , ham cả trái tim tôi.

Lần ấy đôi môi nồng ướt mặn
Bây giờ thành vết bỏng trong tôi.

        NGUYỄN CHẤN
Xin dịch ra Hán văn và Pháp văn

      火 傷 痕 在 兩 唇
     當 卿 接 吻 盡 滂 沱
     浸 我 雙 唇 鹽 滷 多
     試 問 為 何 而 不 答
     顛 狂 親 吻 續 那 麼

     然 後 他 方 卿 遠 避
     始 知 卿 已 渡 江 津
     隨 從 夫 婿 仍 思 我
     留 下 火 傷 我 兩 唇

HOẢ THƯƠNG NGÂN TẠI LƯỠNG THẦN
Đương khanh tiếp vẫn tận bàng đà
Tẩm ngã song thần diêm lỗ đa
Thí vấn vi hà nhi bất đáp
Điên cuồng thân vẫn tục na ma.

Nhiên hậu tha phương khanh viễn tị
Thuỷ tri khanh dĩ độ giang tân (*)
Tuỳ tòng phu tế nhưng tư ngã
Lưu hạ hoả thương ngã lưỡng thần
------------------
(*) Tôi lược bỏ câu 6.
Câu 7 dùng ca dao VN :
Sang sông em đã làm dâu nhà người .
Câu 8 tôi giảm nhẹ ý để tránh hiểu
lầm em là người đàn bà ăn ở hai lòng.

    LA BRULURE SUR LES LÈVRES
                DQ
Me baisant elle commence à sangloter
Imprègnent mes lèvres ses larmes salées
Pourquoi? Je demande, mais elle se tait
Puis follement continue à me baiser.

Dès lors elle m’échappe, désemparée
La raison : C’est elle va se marier
Elle se passionne pour son fiancé
Et en même temps ne pourrait m’oublier.

Jusqu’à présent une brûlure est laisée
Sur mes lèvres par ses derniers baisers.

NGUYỄN CHÂN (Adaptation) 03.01.2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haithy

生查子 肆首
金鞍美少年,去跃青骢马。
牵系玉楼人,绣被春寒夜。

消息未归来,寒食梨花谢。
无处说相思,背面秋千下。

mọi người có thể dịch nghĩa giúp e bài này được không? Thax nha
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

Trên trang đầu Bạn Kinh Quốc
đã đư bài Vũ Lâm Động của
tác giẩ Lê Liêm, có dịch ra
tiếng Việt và tiếng Ânh. Nay
tôi đưa thêm vào bại dịch ra
tiếng Pháp với vầi chỗ hiểu khác.

      武 林 洞
         黎 廉
野 菜 嫩 黃 風 淡 淡
江 花 凝 碧 雨 斑 斑
金 光 人 去 無 消 息
九 曲 雲 溪 朝 暮 閑

          VŨ LÂM ĐỘNG
             LÊ LIÊM
Dã thái nộn hoàng phong đạm đạm
Giang hoa ngưng bích vũ ban ban
Kim quang nhân khứ vô tiêu tức
Cửu khúc vân khê triêu mộ nhàn
                          
Dịch nghĩa ;
             ĐỘNG VŨ LÂM
                 LÊ LIÊM
Rau đồng non mướt mưa nhè nhẹ
Hoa bên sông đọng màu biếc, mưa lâm thâm(*)
Người tiên đã đi rồi, không tin tức(**)
Chín khúc suối mây, sớm hôm nhàn rỗi(***)
----------------------
Đây là bản dịch trong các tập THƠ VĂN LÍ TRẦN,
có 3 chỗ tôi hiểu khác :
(*) Giang hoa tôi hiểu là  sóng chứ không phải
là hoa bên sông vì có chữ bích đằng sau.
(**) Kim quang là cảnh đẹp. Dùng người tiên
cũng được nhưng không liên quan đến kim quang.
(***) Theo văn cảnh, tôi hiểu chữ nhàn là
trống không, bỏ không chứ không phải là nhàn
rỗi vì không có chủ thể (người) ở đây.

           ĐỘNG VŨ LÂM
              LÊ LIÊM
Rau xanh nõn, gió hiu hiu,
Mưa phùn, sóng biếc dập dìu xô nhau.
Cảnh tiên người bỏ, đi đâu,
Nước mây sớm tối một mầu cô liêu.

Rau đồng xanh nõn, gió hiu hiu,
Mưa bụi, trên sông sóng dập dìu.
Cảnh đẹp người đi, tin tức vắng.
Nước mây sớm tối thật đìu hiu.

            LA GROTTE VU LAM
                  LE LIEM
Un vent léger souffle, la légume est verdie,
Bleuissent les vagues, tout l’espace est bruineux.
Sans aucune nouvelle, l’hôtesse est partie,
Reste toujours désert ce site merveilleux.

         NGUYỄN CHÂN 19.08.2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kinh Quốc

Nguyễn Chân đã viết:[/link]
濛 裡 驛 偶 成
      黎 景 詢
    短 棹 擱 晴 沙
    前 村 日 已 斜
    似 無 還 似 有
    煙 際 兩 三 家

MÔNG LÍ DỊCH NGẪU THÀNH
   LÊ CẢNH TUÂN
Đoản trạo các tình sa
Tiền thôn nhật dĩ tà
Tự vô hoàn tự hữu
Yên tế lưỡng tam gia.

Ở TRẠM MÔNG LÍ NGẪU NHIÊN THÀNH THƠ
         LÊ CẢNH TUÂN
Mái chèo ngắn gác lên bãi cát khô
Nhìn về xóm phía trước, mặt trời đã xế chiều
Cảnh hư ảo, như không lại như có
Hai ba nóc nhà ở cuối lớp khói mờ.


  NGẪU NHIÊN LÀM Ở TRẠM MÔNG LÍ
          LÊ CẢNH TUÂN
   Cát khô tạm gác mái chèo,
Trước thôn đã thấy bóng chiều lướt qua.
   Như không, như có thoáng qua
Mờ mờ ẩn hiện dăm nhà trong sương.

   Mái chèo gác cát khô,
   Trước xóm bóng chiều mờ.
   Thấp thoáng không rồi có
   Nhà trong khói nhấp nhô.

ÉCRIT FORTUIT AU RELAIS MONG LI
        LE CANH TUAN
On pose sur le sable séché l'aviron.
Déjà le soleil se décline à l'horizon.
Dans cet espace vaporeux crépusculaire
S'entrevoient dans les brouillasses quelques chaumières.

        NGUYỄN CHÂN 05.08.2009[/quote]

Kinh Quốc xin dịch thơ tiếng Anh:

       BY CHANGE WORKING IN THE MỘNG LÝ STATION   Lê Cảnh Tuân


    The short oar rests on a dry dune.
    Afternoon is gradually coming to the frontal villages
    At that time landscape appears clear or not
    The translucent wisps of smoke cover on several houses.

                   Transl.         Kinh Quốc

.
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kinh Quốc

Chị Lê Tuyết Nhung (hội viên CLB thơ Hán -Việt-Pháp-Anh) gửi đến Thi Viện bài thơ dịch của Huyền Quang như sau:

   贈 仕 途 子 弟
       玄光
 富 貴 浮 雲 遲 未 到
 光 陰 流 水 急 相 催
 何 如 小 隱 林 泉 下
 一 榻 松 風 茶 一 杯

 TẶNG SĨ ĐỒ TỬ ĐỆ
               
         HUYỀN QUANG
 Phú quí phù vân trì vị đáo
 Quang âm lưu thuỷ cấp tương thôi
 Hà như tiểu ẩn lâm tuyền hạ
 Nhất tháp tùng phong trà nhất bôi.
                   
                 Dịch nghĩa :
   TẶNG NHỮNG CON EM THEO ĐƯỜNG LÀM QUAN
                   
              HUYỀN QUANG
 Giầu sang như mây nổi chậm chưa đến
 Ngày tháng như nước trôi chảy qua nhanh
 Sao bằng ở ẩn chốn lâm tuyền
 Gió từ rặng thông thổi qua sạp giường, uống một chén trà.

 TẶNG NHỮNG CON EM THEO ĐƯỜNG LÀM QUAN  
      
          (Lê Tuyết Nhung chuyển thơ)

 Giàu sang đến chậm với ta
 Tháng ngày như nước trôi qua chẳng ngừng
 Sao bằng ẫn chốn suối rừng
 Trà chuyên một chén, sạp giường gió thông.


 AUX JEUNES QUI ASPIRENT AU MANDARINAT

 La richesse tarde à venir chez nous
 Mais le temps passe comme l’eau coule sans trêve.
 C' est meilleur de vivre caché dans la forêt.
 Prenant une tasse de thé quand le vent soufle le vent à travers les pins sur le lit.
        (Trad. Lê Tuyết Nhung)

.
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kinh Quốc


Chị Lê Tuyết Nhung (hội viên CLB thơ Hán -Việt-Pháp-Anh) gửi đến Thi Viện bài thơ dịch của Huyền Quang như sau:


  贈 仕 途 子 弟
      玄光
富 貴 浮 雲 遲 未 到
光 陰 流 水 急 相 催
何 如 小 隱 林 泉 下
一 榻 松 風 茶 一 杯

  TẶNG SĨ ĐỒ TỬ ĐỆ
               
        HUYỀN QUANG
Phú quí phù vân trì vị đáo
Quang âm lưu thuỷ cấp tương thôi
Hà như tiểu ẩn lâm tuyền hạ
Nhất tháp tùng phong trà nhất bôi.
                   
                Dịch nghĩa :
  TẶNG NHỮNG CON EM THEO ĐƯỜNG LÀM QUAN
                   
             HUYỀN QUANG
Giầu sang như mây nổi chậm chưa đến
Ngày tháng như nước trôi chảy qua nhanh
Sao bằng ở ẩn chốn lâm tuyền
Gió từ rặng thông thổi qua sạp giường, uống một chén trà.

TẶNG NHỮNG CON EM THEO ĐƯỜNG LÀM QUAN   
     
         (Lê Tuyết Nhung chuyển thơ)

Giàu sang đến chậm với ta
Tháng ngày như nước trôi qua chẳng ngừng
Sao bằng ẫn chốn suối rừng
Trà chuyên một chén, sạp giường gió thông.


AUX JEUNES QUI ASPIRENT AU MANDARINAT

La richesse tarde à venir chez nous
Mais le temps passe comme l’eau coule sans trêve.
C' est meilleur de vivre caché dans la forêt.
Prenant une tasse de thé quand le vent soufle le vent à travers les pins sur le lit.
       (Trad. Lê Tuyết Nhung)

Kinh Quốc xin tiếp theo bài dịch thơ tiếng Việt và tiếng Anh:

    TẶNG NHỮNG CON EM THEO ĐƯỜNG LÀM QUAN   Huyền Quang
        (Nguyễn Kinh Quốc chuyển thơ).

  Của cải mây trôi chậm đón ta
  Ngày giờ nước chảy cứ dần qua.
  Đâu bằng ẩn dật nơi rừng suối:
  Giường trúc, gió thông, nhấp chén trà.

    COMPLIMENT TO THE JUNIORS FOLLOWING THE MANDARINS   
                             Huyền Quang

  To me the richness is drifting cloud and coming slowly.
  Days and hours like water flowing out quickly
  Would better a secluded life nearly the stream and forest.
  There is a cup of tea, a cool pine wind and a bambou bed.

              Translated by Kinh Quốc

.
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] ... ›Trang sau »Trang cuối